JAS น้ำท่วม

JAS และ 3BB ภาคกลางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง

คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต พร้อมทีมงานและพนักงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 5 ต.บางปลากด, หมู่ 4 ต.โผงเผง ในเขตอำเภอป่าโมก โดยได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม…

Home / PR NEWS / JAS และ 3BB ภาคกลางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง

คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต พร้อมทีมงานและพนักงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ 5 ต.บางปลากด, หมู่ 4 ต.โผงเผง ในเขตอำเภอป่าโมก โดยได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม เข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

โดยเฉพาะในชุมชนหมู่ 5 ต.บางปลากด ระดับน้ำที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมมีระดับสูงกว่า 2 เมตร และทะลักเข้าท่วมในชุมชนตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่จำเป็นต้องอาศัยอยู่บนชั้นที่ 2 ของบ้าน การเดินทางเข้าออกจากชุมชน ต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการสัญจร

นอกจากนี้ ยังได้มีมอบเงินให้กับ คุณสุรัตน์​ แสงกนึก ปลัดอำเภอป่าโมก และคุณ​เกรียงศักดิ์​ บุญเสริม ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้อีกด้วย

X