HONDA Marketeer No.1 Brand Thailand บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รถจักรยานยนต์ฮอนด้า

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2021 ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand แบรนด์รถจักรยานยนต์ยอดนิยมอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

Home / PR NEWS / รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2021 ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน

มนสิชา สังข์สุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล No.1 Brand Thailand ในฐานะที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับรางวัล No.1 Brand Thailand ก่อตั้งขึ้นโดยนิตยสาร Marketeer เพื่อสะท้อนความสำเร็จของแบรนด์ยอดนิยมในอุตสาหกรรมต่างๆ ของเมืองไทย โดยอ้างอิงผลสำรวจจาก Kadence International (Thailand) และ Marketing Move เกี่ยวกับความนิยมในสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ของผู้บริโภค

Honda

โดยการเก็บข้อมูลประชากรทั่วประเทศด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ Stratified Sampling โดยอาศัยข้อมูลค่า GPP (Gross provincial product) จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาเป็นตัวกรองในการคัดเลือกตัวอย่าง

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรจำนวน 4,000 ชุด (ประมาณเชิงสถิติสามารถให้ข้อมูลครอบคลุม 45 ล้านคน) โดยกำหนดให้เป็นการสอบถามแบบเผชิญหน้ากับกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง อายุ 12-59 ปี จากพื้นที่ทั่วประเทศ 5 ภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

X