ประโยชน์ของการใช้แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตในงานก่อสร้าง

แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตผลิตจากพลาสติกชนิด LDPE (Low density polyethlene) โดยเป็นการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาผ่านการรีไซเคิลอีกครั้ง ซึ่งคุณสมบัติเด่นของแผ่นพลาสติก LDPE คือมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อสภาวะกรดและด่างจากดินได้เป็นอย่างดี และมีอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้แผ่นพลาสติกปูพื้น LDPE เป็นฉนวนกันความชื้นอย่างดีในงานก่อสร้าง การใช้แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตสามารถยืดอายุการใช้งานของพื้นคอนกรีตได้โดยการทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความชื้นจากพื้นดินข้างล่างที่จะซึมขึ้นมาผ่านเนื้อคอนกรีตแล้วมาสัมผัสกับตระแกรงเหล็กไวร์เมชซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพื้นคอนกรีต…

Home / PR NEWS / ประโยชน์ของการใช้แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตในงานก่อสร้าง

แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตผลิตจากพลาสติกชนิด LDPE (Low density polyethlene) โดยเป็นการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาผ่านการรีไซเคิลอีกครั้ง ซึ่งคุณสมบัติเด่นของแผ่นพลาสติก LDPE คือมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อสภาวะกรดและด่างจากดินได้เป็นอย่างดี และมีอัตราการดูดซึมน้ำที่ต่ำ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงทำให้แผ่นพลาสติกปูพื้น LDPE เป็นฉนวนกันความชื้นอย่างดีในงานก่อสร้าง

การใช้แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตสามารถยืดอายุการใช้งานของพื้นคอนกรีตได้โดยการทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความชื้นจากพื้นดินข้างล่างที่จะซึมขึ้นมาผ่านเนื้อคอนกรีตแล้วมาสัมผัสกับตระแกรงเหล็กไวร์เมชซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพื้นคอนกรีต เมื่อตระแกรงเหล็กสัมผัสกับความชื้นจนเกิดการผุกร่อนเป็นสนิมจะทำให้สูญเสียความแข็งแรงและทำให้พื้นคอนกรีตมีรอยร้าวในที่สุดครับ

วิธีการใช้งานแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต
1. ปรับระดับพื้นดินให้พร้อมสำหรับการเทพื้นคอนกรีต
2. นำแผ่นพลาสติกปูพื้นดินโดยให้บริเวณรอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย 10 cm.
3. ปูตระแกรงเหล็กไวร์เมช
4. เทคอนกรีตตามปรกติ

สำหรับผู้ที่สนใจแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://thaihong.co.th/แผ่นพลาสติกปูพื้น/