3BB COVID-19 GIGATainment GIGATV Internet JAS ชุดPPE เน็ตบ้านไฟเบอร์ โควิด-19

JAS และ 3BB มอบชุด PPE และน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) โดย 3BB ใคร่ขอขอบคุณบุคลาการทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์…

Home / PR NEWS / JAS และ 3BB มอบชุด PPE และน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

กลุ่มบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) โดย 3BB ใคร่ขอขอบคุณบุคลาการทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

JAS และ 3BB มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงทั่วประเทศ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 200 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้เพื่อแทนคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ขอขอบพระคุณในความเสียสละของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้ และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน #jas3bbcsr

X