บำรุงราษฎร์ ดีเดย์ 9 ก.ค.เริ่มเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาพร้อมชี้หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรการจองวัคซีน

ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงข้อมูลวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) โดยจากการวิจัยพบว่าเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสได้มากกว่า 90% เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป…

Home / PR NEWS / บำรุงราษฎร์ ดีเดย์ 9 ก.ค.เริ่มเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาพร้อมชี้หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรการจองวัคซีน

ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงข้อมูลวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) โดยจากการวิจัยพบว่าเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสได้มากกว่า 90% เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ยังเหมาะกับ 1. บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ที่ยังไม่ได้เข้าถึงวัคซีนแนะนำให้ฉีด 2. ผู้ที่ฉีด Sinopharm หรือ Sinovac ครบ 2 เข็ม และต้องการฉีด Moderna เป็น booster 1 เข็ม ซึ่งคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มคนไข้รุ่นแรกๆ หลังจากได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วนานเกิน 3-6 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ฉีด AstraZeneca ควรฉีดให้ครบ 2 เข็ม แล้วควรรอวัคซีนที่กำลังจะออกเป็น generation ใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตกำลังดำเนินการผลิตอยู่ วัคซีนดังกล่าวจะป้องกันโควิด-19 ได้หลากหลายสายพันธุ์ ที่เรียกกันว่า Multi-variant vaccine คล้ายๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดเพียงตัวเดียว ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ โดยคาดว่า Multi-variant vaccine จะเริ่มการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2565 และทยอยส่งมอบราวกลางปีหน้า สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ไปแล้ว 1 เข็ม ไม่แนะนำให้สลับมาฉีดโมเดอร์นา ในเข็มที่ 2เนื่องจากปัจจุบัน WHO ยังไม่มีข้อแนะนำ โดยกำลังอยู่ในขั้นการทดลอง และยังไม่รู้ผลข้างเคียงในระยะยาว

ด้าน ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงหลักการในการสั่งวัคซีนทางเลือก Moderna ของโรงพยาบาลฯ ไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ โดยจะพิจารณาตามกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อม รับได้ประมาณวันละ 300 ราย โดยได้รับคำชมเชยด้านการบริหารจัดการด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ไม่แออัด และต้องการให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เข้าถึงวัคซีนทางเลือกได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บำรุงราษฎร์มีหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดสรรการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ

1. กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ เลย โดยรับ Moderna 2 เข็ม (คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565) ซึ่งจากจุดยืนการบริบาลด้วยมาตรฐานบำรุงราษฎร์ และความปลอดภัยสูงสุดที่ยึดมาตลอด 40 ปี ทางโรงพยาบาลฯ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

2. กลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว 

มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้ โดยจัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ ในการบริบาลผู้ป่วยของเราได้ตามมาตรฐาน และสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

3.  กลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca

แนะนำให้ฉีด AZ ให้ครบ 2 เข็ม แล้วแนะนำให้รอวัคซีนตัวใหม่ generation 2 ในกลางปีหน้า ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ที่อาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์ ซึ่งการฉีด AZ ครบ 2 เข็ม ก็เพียงพอที่จะมีภูมิต้านทานสายพันธุ์เดลต้าได้ ฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น ซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้

ล่าสุด บำรุงราษฎร์ ได้กำหนดการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bumrungrad.com เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนที่ รพ. ได้รับการจัดสรรในล็อต แรกครบเต็มจำนวน

โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับ รพ. ก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับถัดไป ผู้สนใจต้องกรอกแบบสอบถาม เปิดเผยประวัติการรับวัคซีนตามความเป็นจริง และทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน ว่าเข้าเกณฑ์ตามกลุ่มที่ไม่เคยรับวัคซีน หรือกลุ่มรับวัคซีน sinovac 2 เข็ม หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ ทาง รพ. จะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปให้ทางอีเมล เพื่อทำการชำระเงินค่าจองต่อไป เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยรพ. ขอกำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวัน เมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียน และเปิดรับใหม่ในวันถัดไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยของ รพ. เตรียมเลขประจำตัวผู้ป่วยให้พร้อม ก่อนการลงทะเบียน โดยการจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางรพ. จะขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น กรณีผู้จองเข้ารับวัคซีนชนิดอื่นก่อนที่ Moderna จะมาถึง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มที่เหมาะสมตามหลักการบริหารของบำรุงราษฎร์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นสำคัญ