เกาะยาวน้อย โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Home / PR NEWS / โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ลงนามปฏิญญายูเนสโกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูวัฒนธรรมและชุมชุนท้องถิ่น

อองตวน เดนดา (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย ร่วม “ลงนามปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของยูเนสโก” (UNESCO Sustainable Tourism Pledge) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลด เลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มุ่งมั่นในการฟื้นฟูวัฒนธรรม และชุมชุนท้องถิ่น

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. ธีรชัย แขมคำ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  2. นันทกา โกมลทิพยธร เลขานุการผู้จัดการ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  3. เยาวลักษณ์ ชุมโคตร์ ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  4. อองตวน เดนดา ผู้ช่วยผู้จัดการ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  5. ศศิวิมล ไชยสมาน หัวหน้าแผนกบัญชี โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  6. เดโช อารุณพูลทรัพย์ หัวหน้าเชฟ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย
  7. สุรเดช ผ่องแผ้ว หัวหน้าช่าง โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย