Havas Riverorchid Thailand OOH Plan B VGI WFH workfromhome

พลังของสื่อนอกบ้านทำได้มากกว่าที่คุณคิด Reach New Heights with the Power of OOH

ในช่วงที่มีวิกฤต Covid-19 นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะตัดสื่อนอกบ้าน (OOH, Out of Home media) ออกเป็นสื่อแรกจากการทำโฆษณา เพราะมองว่า ผู้บริโภคงด/ลดการเดินทาง และ work from home…

Home / PR NEWS / พลังของสื่อนอกบ้านทำได้มากกว่าที่คุณคิด Reach New Heights with the Power of OOH

ในช่วงที่มีวิกฤต Covid-19 นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะตัดสื่อนอกบ้าน (OOH, Out of Home media) ออกเป็นสื่อแรกจากการทำโฆษณา เพราะมองว่า ผู้บริโภคงด/ลดการเดินทาง และ work from home ซึ่งส่งผลให้โอกาสของการเสพสื่อนอกบ้านลดน้อยลง ประกอบกับมองว่า หน้าที่ของสื่อนอกบ้านนั้น ทำได้เพียงแค่ช่วยสร้างการรับรู้ (awareness) เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว สื่อนอกบ้านในวันนี้ ทำหน้าที่ได้มากกว่าที่นักการตลาดทั่วไปมองเห็น

Havas Riverorchid Thailand บริษัทผู้ให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร และมีเครือข่ายครอบคลุมไปถึงตลาด Indochina (กัมพูชา, พม่า และเวียดนาม) ได้จัดสัมมนาให้ความรู้และแชร์มุมมองใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัท โดยเชิญผู้นำสื่อนอกบ้านอย่าง VGI และ Plan B ร่วมเสวนาและแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้สื่อนอกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงช่วยตอบโจทย์การตลาด ให้มากกว่าแค่การสร้างการรับรู้ โดยเฉพาะในยุค New Normal เช่นทุกวันนี้

โดยทีมงานฝ่ายกลยุทธ์จากทาง Havas, คุณณัฐพร อักษรกิตติ์ Strategic Planning Manager, ผู้บริหารจาก VGI คุณอรนุช รุจิราวรรณ Chief Sales Officer และ ผู้บริหารจาก Plan B คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี Chief Marketing and Partnership Officer ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและต่อยอดประเด็นออกมา ดังนี้

• จริงๆแล้ว ผู้บริโภคไม่ได้หายไปไหน แต่ยังคงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน และสัญจรไปมา
o โดยเฉพาะกลุ่ม Family Focus อายุ 30+ ซึ่งมองหาการซื้อของเพื่อสุขภาพหรือการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นในช่วง WFH, กลุ่ม Young Adult อายุ 20 – 29 ที่ออกไปจับจ่ายกับเรื่องสันทนาการ เช่น เลือกซื้ออุปกรณ์ IT หรือ ของสวยงาม และกลุ่มที่อายุต่ำกว่า 25 ปี มีแนวโน้มในการเป็น Grocery Shopper มากขึ้น โดยยังคงเห็นตราสินค้า หรือโฆษณาบนสื่อ OOH และมองว่ายังเป็นสื่อที่ช่วยตอกย้ำการจดจำได้ดี

• ไม่ใช่แค่สื่อดิจิตอลเท่านั้นที่วัดผลได้ แต่สื่อ OOH ก็สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำ ด้วยการนำ Data มาประยุกต์ใช้
o โดย Plan B และผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม Magnetic เพื่อวัดผลสื่อนอกที่อยู่อาศัย ทำให้ทราบจำนวนการมองเห็น (eyeballs) และ จำนวนคนที่มองเห็น (grid reach) เป็นรายเดือน สามารถนำมาคำนวณเป็น ROI ทั้งยังทราบสัดส่วนข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของคนที่มองเห็น ช่วยทำให้เกิดการทำโฆษณาแบบ Precise Targeting บน OOH ได้อย่างเป็นรูปธรรม
o หรือ การที่ VGI นำ Data จากหลายๆส่วนมาผนวกรวมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Rabbit, BTS, Kerry และอื่นๆ ทำให้ได้ข้อมูลของผู้บริโภคที่แม่นยำและเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Data จาก Social Platform ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• การ Collaboration ระหว่างเจ้าของสื่อและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Commerce
o VGI x Kerry ที่มี Solution ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ถึงหน้าบ้าน ถึงแม้จะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน โดยการแนบ product trial หรือ leaflet ที่มีข้อมูลการขายไปกับพัสดุ ด้วยจำนวนการส่งต่อวันที่สูงถึง 1,200,000 ชิ้น เข้าสู่ทุกบ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ
o VGI x Lawson 108 การวางสื่อ ณ จุดขาย (POSM, Point of Sale Material) ที่ ณ ปัจจุบัน ถูกวางให้อยู่บน BTS Station และเข้าถึงผู้โดยสารพร้อมทั้งปิดการขายได้ทันที โดยเฉพาะกับสินค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมทานและเครื่องดื่มพร้อมดื่ม

จากเนื้อหาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสื่อนอกบ้านในวันนี้ ทำหน้าที่ได้มากกว่าแค่การสร้างการรับรู้หรือการจดจำแบรนด์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Data, การ Transformation หรือ Collaboration ต่างๆ เมื่อรวมกับการวางกลยุทธ์ที่ดีจากนักการตลาดและมีเดียเอเจนซี่ แบรนด์ก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการโฆษณาให้สูงขึ้น และช่วยตอบโจทย์ทางการตลาดได้ในทุก Marketing Funnel แม้จะต้องเผชิญกับสถาวะความไม่แน่นอนของโรคระบาดและเศรษฐกิจก็ตาม

X