AIS Academy EdTech

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่”

AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่"

Home / PR NEWS / AIS Academy ผนึกพันธมิตรองค์กรบริหารบุคลากรชั้นนำ เปิดตัว “LearnDi” แพลตฟอร์ม EdTech น้องใหม่”

ภายใต้โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร จากความสำเร็จของ “AIS Academy” ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่สั่งสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน จนมีความแข็งแกร่ง ปีนี้ถึงเวลาขยายผลพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS Academy สร้างความร่วมมือพันธมิตรชั้นนำในแวดวง“EdTech” ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของลูกค้าองค์กรให้ก้าวไปอีกขั้น

ด้วยการเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ชั้นนำของไทย เปิดตัว “LearnDi by AIS Academy” (บริษัท เลิร์นดิ จำกัด) ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและนอก รวมถึงกลุ่มธุรกิจองค์กร และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจ ตื่นตัว กับกระแส Digital Disruption ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบของการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi” Digital Learning Platform ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งต่อไปถึงพันธมิตรและลูกค้า นำทางให้ทุกคนก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “เมื่อบริบทของการศึกษาเปลี่ยนไป AIS Academy พร้อมพันธมิตร มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรไทยในการสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และผสานความสามารถทาง Digital เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลายเสริมศักยภาพขององค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาเส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดี ๆ ยังมีข้อจำกัด เราและพันธมิตรจึงมุ่งมั่นในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทัน ดึงศักยภาพ จุดแข็งและประสบการณ์ที่มีการขับเคลื่อนผ่าน บริษัท เลิร์นดิ จำกัด”

นับเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ “AIS” ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย ผ่านศักยภาพของ AIS Academy และพันธมิตร ที่พร้อมส่งมอบองค์ความรู้สู่คนไทย ผ่าน “LearnDi” Digital Learning Platform ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมไทยกับแนวคิด anywhere anytime any device โดยถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ในวงการการศึกษา ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

· พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม

· พันธมิตรด้านเนื้อหา

· พันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร

โดยมี Invent, SEAC, Humanica , Conicle , NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ร่วมเป็นพันธมิตรส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยี เติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ ๆ ที่ครบถ้วน

สำหรับ Humanica ผู้ให้บริการงานทรัพยากรบุคคลครบอย่างวงจร นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีมุมมองว่า “Humanica มีแพลตฟอร์มด้านงานHR ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่สิ่งที่เราขาดคือองค์ความรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรา ซึ่งต้องการช่วยลูกค้าให้ทำงานได้ดีขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการ LearnDi ร่วมกับ AIS เราอยากช่วยพนักงานของบริษัทลูกค้าให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น เติบโตต่อไปในองค์กรได้ และรู้ว่าจะต้องอัพสกิล รีสกิลตัวเองอย่างไร จึงจะตอบโจทย์องค์กรในอนาคต”

อีกหนึ่งพันธมิตร อย่าง Conicle ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นายนกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ Chief Executive Officer บริษัท โคนิเคิล จำกัด มองการร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ในยุค disruption การเรียนรู้อยู่เสมอคือหัวใจสำคัญ จากวิสัยทัศน์ของ AIS ที่ร่วมกับพันธมิตรในการสร้าง digital learning ecosystem เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น Conicle มีความตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างimpact ที่ดีในครั้งนี้

ในขณะที่ด้านที่ปรึกษาและผู้นำด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (เอสอีเอซี หรือ South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมอัพสกิลและรีสกิลคนไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง SEAC มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการร่วมพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ระดับสากลจากองค์กรชั้นนำ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงหลักสูตรองค์ความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง”

นางสาวกานติมา กล่าวเสริมว่า “LearnDi by AIS Academy เกิดจากการพัฒนาภายในองค์กรในการทำ Transformation ทำให้เรารู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการอะไร ทำให้การใช้งานตอบโจทย์ความหลากหลาย โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในวงการยึดหลักการเติบโตร่วมกันใช้จุดแข่งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนกับ Hub ด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ Hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม บนราคาที่จับต้องได้”

อีกหนึ่งจุดเด่นของ LearnDi คือการทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย(Self-Competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม เมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่

นางสาวกานติมา กล่าวทิ้งท้ายว่า “พันธมิตรทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อช่วยกันพัฒนา “EdTech Ecosystem” ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อเสมอว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน การให้พันธมิตรทุกส่วนเติบโตไปด้วยกัน พร้อมๆ กัน เป็นจุดแข็งที่จะทำให้เกิด Ecosystem ในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง และจะช่วยทำให้สังคมเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”