วราวุธ มอบนโยบาย สู่ปีที่ 30 คพ. ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวในวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ครบรอบปีที่ 29 สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ว่า ปีที่ผ่านมาเราได้เห็น คพ.เปลี่ยนแปลง พี่น้องประชาชนคนไทยในหลายๆ…

Home / PR NEWS / วราวุธ มอบนโยบาย สู่ปีที่ 30 คพ. ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวในวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ครบรอบปีที่ 29 สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ว่า ปีที่ผ่านมาเราได้เห็น คพ.เปลี่ยนแปลง พี่น้องประชาชนคนไทยในหลายๆ พื้นที่ได้เห็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หัวใจสำคัญในการทำงานของ คพ. คือจะต้องประสานงานกับทุกๆ หน่วยงาน มลพิษที่เกิดขึ้นทุกๆ หน่วยงานจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาที่หนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาเรื่องฝุ่น ปัญหาเรื่องหมอกควัน มาถึงปีนี้ พี่น้องประชาชนรับทราบเข้าใจถึงสภาพปัญหามากขึ้น การให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน จะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจแล้วมาช่วย คพ. มากขึ้น

ปัญหามลพิษไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ปัญหาคุณภาพน้ำ ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ คพ. เป็นแกนสำคัญที่จะมาช่วยกันผลักดัน มาช่วยกันดูแล เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้อีกหลายๆ หน่วยงานได้ตื่นตัว การทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องอากาศ หรือแม้แต่หมอกควันข้ามแดน เวลาเกิดหมอกควันหรือฝุ่นควันภาคเหนือหรือภาคอีสานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การจะเปลี่ยนทัศนคติของพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ใช่เรื่องง่าย การจะเปลี่ยนแนวความคิดของภาคเอกชนบางกลุ่มที่มุ่งหวังเรื่องกำไรจนลืมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องง่าย การทำงานต้องอาศัยทั้งความอดทน ความมีวินัย ที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 3 สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คพ.ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่แก้ปัญหาให้กับประเทศไทย การทำความเข้าใจ การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนการพูดคุยกับพี่น้องประชาชน การมีทัศนคติที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กับศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของพวกเรา

วันนี้ คพ. มีทุกๆปัจจัยการทำงานทั้งสติปัญญา เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงปัญหาเรื่องมลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เพราะฉะนั้นในปีนี้ปีที่ 30 คพ.กำลังเดินทางไปยังเส้นทางที่ไม่ง่ายเลย เป้าหมายที่เราได้คาดหวังเอาไว้ เราจะสามารถทำให้สำเร็จได้ไม่นอกเหนือความสามารถของพวกเรา ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่นำไปรังแก ไม่ใช่นำไปหาผลประโยชน์อื่นๆ ใด ถ้าหากทุกคนดำเนินรอยตามแนวความคิดเช่นนี้ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบทบาทของ คพ. จากนี้ไปก็จะมีความชัดเจนและเป็นที่กล่าวขานถึงของพี่น้องทั่วประเทศต่อไป เพื่อปกป้องทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ทั้งคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และปัญหามลพิษอื่นๆ เพื่อมอบสิ่งที่ดีให้ประชาชนคนไทย และเพื่อเป็นการตอบแทนแผ่นดินเกิด นายวราวุธ กล่าว    

X