ต้อ มารุต รัน ณัทธมนกาญจน์ เอฟ นนทพัฒน์ แบงค์ นิพนธ์

ต้อ มารุต – แบงค์ – รัน – เอฟ ร่วมเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สนง.เขตตลิ่งชัน สนง.เขตธนบุรี จัดพิธีเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข

Home / PR NEWS / ต้อ มารุต – แบงค์ – รัน – เอฟ ร่วมเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเปิดงาน บ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานบ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , นายดลจิตร์​ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน และ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และ สำนักงานเขตธนบุรี เพื่อดำเนินการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครอบคลุมพื้นที่แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน และแขวงบางยี่เรือ แขวงหิรัญรูจี แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนว่างงานจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รศ.ดร.สายัณ พุทธลา, ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี, ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี, แบงค์ นิพนธ์ แย้มเกษม, ต้อ มารุต สาโรวาท, รัน ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ และ เอฟ นนทพัฒน์ ศรีวิชัย ร่วมเป็นสักขีพยาน

บรรยากาศภายในงาน หลังจบการแสดงพื้นบ้านของชุมชนและการแสดงวิถีตลาดน้ำ วิถีตลิ่งชันบนเวทีแล้ว ทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังได้นำชมนิทรรศการร้านค้า ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน อีกด้วย

ด้าน นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานในพิธีฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีวันนี้ ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการจัดงาน บ้านสมเด็จสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) จะประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างแน่นอน ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ทำให้เกิดโครงการดี ๆ ในครั้งนี้