#CleanEnergyForLife #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก #สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

ตอนที่ 11 : ประเทศไทยกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ขยะล้นโลก ฟังดูน่ากลัว แต่ไม่ไกลเกินจริง เพราะปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แล้วการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน หรือที่เรียกว่า waste to energy  จะเป็นทางแก้ปัญหาขยะได้แค่ไหน ติดตามใน…

Home / PR NEWS / การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

ตอนที่ 11 : ประเทศไทยกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ขยะล้นโลก ฟังดูน่ากลัว แต่ไม่ไกลเกินจริง เพราะปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แล้วการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน หรือที่เรียกว่า waste to energy  จะเป็นทางแก้ปัญหาขยะได้แค่ไหน ติดตามใน “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” 

ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน Clean Energy For Life พบกับหลากหลายเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ทาง Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก และ Twitter/Instagram: @electricman_3d  

#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก #กกพ #สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #CleanEnergyForLife #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน