กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้ประเภทการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยระดับอายุ 6 – 9 ปีระดับอายุ 10 – 12…

Home / PR NEWS / กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผลการประกวดวาดภาพเด็ก 5 จังหวัดชายแดนใต้
ประเภทการประกวดเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับอายุ 6 – 9 ปี
ระดับอายุ 10 – 12 ปี
ระดับอายุ 13 – 16 ปี
ระดับอายุ 17 – 18 ปี

รางวัลการประกวดแบ่งเป็นระดับละ 13 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
รางวัลชมเชย 10 รางวัล
รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล


ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบ ณ จังหวัดสงขลา ต่อไป
https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2761574180774820/?sfnsn=mo

X