ดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬา ศูนย์เวชศาสตร์ โรงพยาบาลบำรุงราฏร์

บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” พลิกโฉมการดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬาครบจบในที่เดียว พร้อมจัดทัพทีมแพทย์ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ

รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “การเปิด ‘ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ’ หรือ ‘Sports Medicine and Joint Center’…

Home / PR NEWS / บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” พลิกโฉมการดูแลรักษาข้อและเวชศาสตร์การกีฬาครบจบในที่เดียว พร้อมจัดทัพทีมแพทย์ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ

รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “การเปิด ‘ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ’ หรือ ‘Sports Medicine and Joint Center’ ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำศักยภาพของบำรุงราษฎร์ ในการยกระดับการรักษาพยาบาลสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center of Excellence อย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลฯ ได้มีการจัดทัพแพทย์ของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โดยการรวบรวมแพทย์ ซึ่งเป็นระดับอาจารย์แพทย์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของแพทย์ในสาขาความชำนาญการด้านกระดูกและข้อของประเทศมาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลฯ เพื่อมาเสริมศักยภาพปรับทัพแพทย์ของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านสาธารณสุขของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย”

นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์ หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และแพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์กระดูกและข้อและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ reinvent หรือพลิกโฉมโมเดลการให้บริบาลทางการแพทย์ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาสอดรับกับวิสัยทัศน์องค์กรเรื่องการให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม หรือ Holistic Healthcare โดยการนำศาสตร์ทั้งสองแขนงมารวมกัน จะส่งผลดีต่อผู้มาใช้บริการและผู้ป่วย เพราะทำให้เกิดการต่อเนื่องในการรักษา และทำให้การรักษาผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากท่านลองนึกภาพคนไข้ที่อยู่ในวัย active สามารถเข้ามาขอคำแนะนำหรือเข้ารับการรักษาได้ภายในศูนย์เดียวต่อเนื่องไปตลอดช่วงอายุ หรือ ครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยสมาชิกต่างวัย สามารถเข้าใช้บริการได้ในที่เดียวกัน โดย “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ” โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เน้นการให้บริการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. Sports Medicine Center 2. Joint Preservation และ 3. Joint Replacement

โดยขอยกตัวอย่างเรื่องความต่อเนื่องของการให้บริการของศูนย์ฯ ในทุกช่วงวัย ให้เห็นภาพตาม เช่น
●ในระยะแรก ผู้มาใช้บริการอาจเป็นวัยรุ่นที่มาตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายหรือเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนลงแข่งขันกีฬา
●ต่อมาพอเข้าสู่วัยทำงาน อาจเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา มีอาการปวดที่หัวเข่าอย่างรุนแรงหรือเข่าบวมปูดด้วยปัญหาเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาด ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางกะทันหันจากการเล่นฟุตบอล หรือเล่นบาสเกตบอล หรือล้มจากการเล่นสกี
●และพอเข้าสู่ผู้สูงอายุ อาจมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้เข่าที่ผิด เช่น นั่งคุกเข่าพับเพียบ ขัดสมาธิ ซึ่งเป็นท่าที่ทำให้ข้อเข่าถูกกดพับ และเอ็นกล้ามเนื้อถูกยืดมาก การนั่งเช่นนั้นนานๆ ทำให้การหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงเข่าไม่ได้ดี หรืออาจเกิดด้วยสาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 50 เกิดจากน้ำหนักตัวที่มาก ทำให้เข่าต้องแบกน้ำหนักส่วนเกินเป็นเวลานานหลายปี จนปวดเรื้อรัง จึงต้องมารักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า scope อาการของโรคนี้จะพบได้ในทุกช่วงอายุ การดูแลรักษาที่มีความต่อเนื่องจึงมีความจำเป็น โดยผู้ป่วยสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างครอบคลุมที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ ครบจบในที่เดียว ที่สำคัญทีมแพทย์ยังทราบถึงอาการและมีประวัติการรักษาเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”

นพ. ชาลี สุเมธวานิชย์ แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ และข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “นอกจากเรื่องจุดเด่นด้านการรักษาพยาบาลแบบ Holistic joint care ที่ครอบคลุมและต่อเนื่องแล้ว อีกจุดเด่นที่สำคัญของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คือเราได้มีการรวบรวมทีมแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญการในแต่ละสาขา เช่น ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ ข้อเทียม ข้อสะโพกและข้อเข่า เวชศาสตร์การกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญกับการรักษาเฉพาะทางอย่างมาก

ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ มีการจัดทำแพ็กเกจ Fixed Prices การผ่าตัดมาตรฐานบำรุงราษฎร์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา สำหรับให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ และศูนย์อื่น ๆ ได้คลายข้อกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยยังคงเน้นในเรื่องของความคุ้มค่า ความเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายและผลลัพธ์ของการรักษาสูงสุด นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังคงดำเนินนโยบายตรึงค่ารักษาพยาบาลและค่าแพทย์จนถึงกลางปี 2564 นี้ เพื่อเป็นการดูแลคนไทย ตลอดจนเพื่อขอบคุณผู้ป่วยทุกคนที่มอบความไว้วางใจในคุณภาพมาตรฐานและการบริการให้กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาอย่างต่อเนื่อง

X