DITP NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การค้าออนไลน์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar โดยหลักสูตรเน้นจัดทำให้เหมาะกับพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ…

Home / PR NEWS / DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar โดยหลักสูตรเน้นจัดทำให้เหมาะกับพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บุคลากรรุ่นใหม่ (Gen-Z) ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Start Up) และผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และด้านการค้าออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจร ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้รับความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ที่เน้นให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาได้จัดอบรมในหลักสูตรสำหรับจังหวัดกรุงเทพฯ และได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมกว่า 400 ราย โดยสถาบัน NEA ได้เชิญกูรูในด้านการทำการค้ายุคใหม่และการค้าออนไลน์ เช่น ไปรษณีย์ไทย EXIM Bank TikTok และ eBay มาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในหัวข้อการบรรยายต่าง ๆ อาทิ หัวข้อ “Grow your Business with TikTok” บรรยายโดยคุณจตุธน พิทักษ์พงศ์ และ คุณสิรินิธิ์ วิรยศิริ จาก TikTok หัวข้อ“เดินหน้าธุรกิจ E-commerce เพื่อการค้าระหว่างประเทศกับ EXIM Bank” โดยคุณพิเชฐ ด่านไทยนำ EXIM Bank หัวข้อ“ปรับธุรกิจ พิชิตการค้าออนไลน์ ในยุค Digital Disruption” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

สำหรับในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์นี้ ยังมีหัวข้อพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “เจาะตลาด SME ภาคเหนือ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” โดย คุณบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือตอนบน 2 และคุณนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา และหัวข้อ“ยกระดับอัตลักษณ์ชุมชน สู่แบรนด์สินค้าระดับประเทศ” โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และผู้แทนจากแบรนด์ ‘น่านเน้อเจ้า’ โดยผู้บรรยายทั้งสองหัวข้อเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ภาคเหนือมาอย่างยาวนาน ทั้งในเรื่องของการตลาดเพื่อการค้าระหว่างพรมแดนและความคิดสร้างสรรค์ในการดึงเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่มาต่อยอดทางธุรกิจระดับประเทศ พร้อมส่งต่อประสบการณ์และแนวทางที่สำคัญแก่ชาวจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงได้ประกอบธุรกิจในยุคการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะชาวน่านและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 นี้ โดยลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/35g4r29 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190, 02-507-8109 หรือ info.cloud9worldwide@gmail.com และสามารถติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/

X