DITP เร่งเสริมทักษะผู้ประกอบการไทยตีตลาดอินเตอร์ พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ Gen Z สร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิทัลเติบโต

DITP เร่งเสริมทักษะผู้ประกอบการไทยตีตลาดอินเตอร์ พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ Gen Z สร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิทัลเติบโต

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เผยหลักสูตรใหม่ปี 2564 เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือการค้ายุคใหม่แบบ New Normal และตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “From Gen Z to be…

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar โดยหลักสูตรเน้นจัดทำให้เหมาะกับพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ…

DITP เปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์  by NEA” รุ่นที่ 4 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

DITP เปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์…