ข่าวต่างประเทศ วัคซีนโควิด-19 วัคซีนโมเดอร์นา วัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19

ญี่ปุ่น เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 1,002 ราย ระบุยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับวัคซีน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • ญี่ปุ่นรายงานยอดผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีน 1,002 ราย โดยยังไม่พบความเชื่อมโยงกับวัคซีน
 • มีรายงานแพ้วัคซีน 2,336 ราย, อาการไม่พึงประสงค์กว่า 22,000 ราย
 • นอกจากนี้ พบผู้เสียชีวิต 2 รายก่อนการระงับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ประเทศญี่ปุ่นได้รายงานผลการพบอาการไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน โดยสรุปตั้งแต่ 17 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นา โดยพบว่า อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้ที่พบนั้น มีจำนวนน้อยและไม่มีความน่ากังวลใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการฉีดวัคซีน

อาการไม่พึงประสงค์

 • วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 20,492 ราย จากจำนวนการฉีด 90,651,661 โดส หรือคิดเป็นราว 0.2%
 • วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์น่า พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 1,564 ราย จากจำนวนการฉีด 12,261,354 โดส

อาการแพ้

มีการพบอาการแพ้วัคซีนจำนวน 2,336 ราย โดยแบ่งเป็น

 • วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 2,211 ราย คิดเป็น 24 รายต่อ 1 ล้านโดส
 • วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 125 ราย คิดเป็น 10 รายต่อ 1 ล้านโดส

ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า มีอาการแพ้รุนแรงจำนวน 414 ราย แบ่งเป็น

 • วัคซีนไฟเซอร์ 405 ราย คิดเป็น 4 ราย ต่อ 1 ล้านโดส
 • วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 9 ราย หรือคิดเป็น 0.7 ราย ต่อ 1 ล้านโดส

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ / เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

โดยในรายงานของหลายประเทศในกลุ่มวัคซีนชนิด mRNA พบว่า ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ โดยในประเทศญี่ปุ่นพบว่า

 • วัคซีนไฟเซอร์ พบผู้ป่วยจำนวน 59 ราย หรือ 0.7 ราย ต่อ 1 ล้านโดส
 • วัคซีนโมเดอร์น่า พบผู้ป่วยจำนวน 13 ราย หรือ 1.1 ราย ต่อ 1 ล้านโดส

ส่วนการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน / ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ยังไม่มีรายงานการพบแต่อย่างใด

การเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน

สำหรับการเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนทั้งสิ้น1,002 ราย ซึ่งทั้งหมดยังไม่พบความเกี่ยวข้องหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด โดยในรายงานพบว่า

 • วัคซีนไฟเซอร์ มีรายงานการเสียชีวิต 991 ราย
 • วัคซีนโมเดอร์นา มีรายงานการเสียชีวิต 2 ราย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสียชีวิตหลังเข้ารับวัคซีนนั้น จะยังคงมีการสืบสวนและประเมินความเชื่อมโยงจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางการญี่ปุ่นระบุว่า วัคซีนยังคงมีความปลอดภัยเพียงพอในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

อาการผื่นแดงหลังฉีดโมเดอร์นาในผู้หญิง

ในขณะเดียวกันจากการสำรวจกว่า 4 หมื่นรายในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นา พบว่า มีจำนวน 2369 ราย หรือราว 5.6% มีเกิดภาวะเป็นผื่นแดง และคัน ซึ่งแม้ว่าอาการดังกล่าวจะมีอาการไม่รุนแรงก็ตาม และหายไปได้เองในเวลาราว 4-8 วัน

แต่จากอัตราการพบราว 1 ใน 18 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ( 83% ของผู้ที่มีอาการ) ซึ่งจะเกิดอาการในช่วง 4 – 21 วันหลังจากที่รับวัคซีน (ส่วนใหญ่ในช่วงประมาณ 1 สัปดาห์หลังรับวัคซีน)

โดยผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าว หลังจากที่พบว่า อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้ อยู่ที่ 0.8% จากรายงานการทดลองทางคลินิกในต่างประเทศเท่านั้น ในขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นมีอัตราอยู่ที่ 5.6% และส่วนใหญ่พบในผู้หญิง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุน้อย

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชายระบุว่า อาการท่เกิดขึ้นนั้นไม่น่ากังวลแต่อย่างใด และวัคซีนยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งาน

พบเสียชีวิต 2 ราย จากกรณีระงับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา ที่ทางการญี่ปุ่นได้มีการสั่งระงับไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมาหลังระบุว่า มีการพบการปนเปื้อนในวัคซีน โดยได้มีการสั่งระงับการฉีดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1.6 ล้านโดส ซึ่งมีรายงานการเสียชีวิตก่อนที่จะมีการสั่งระงับการฉีดไปก่อนหน้านี้ จำนวน 2 ราย

โดยในล็อตที่มีการสั่งระงับไปแล้วนั้น คือ

 • ล็อตหมายเลข 3004667 (ราว 57,000 โดส) ซึ่งเป็นล็อตที่มีรายงานการสิ่งแปลกปลอมปน
 • ล็อตหมายเลข 3004734 (ราว 52,000 โดส) ซึ่งยังไม่มีรายงานการพบการปนเปื้อนแต่อย่างใด แต่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายได้รับวัคซีนจากล็อตนี้
 • ล็อตหมายเลข 3004734 (ราว 54,000 โดส) ยังไม่มีรายงานการปนเปื้อน

รายละเอียดผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชาย อายุ 38 ปี ไม่มีประวัติโรคประจำตัว โดยได้เข้ารับวัคซีนครั้งแรกในวันที่ 18 ก.ค. และเข็มที่สอง วันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วพบว่า ในวันที่ 16 ส.ค. มีอาการไข้ 38.5 °C จึงได้มีการรับประทานยาลดไข้ และในวันที่ 17 ส.ค. ก็ยังคงมีอาการไข้ และรับประทานยาลดไข้ ก่อนที่จะมีรายงานการเสียชีวิตในวันที่ 18 ส.ค.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เป็นชาย อายุ 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัวเช่นกัน โดยได้รับวัคซีนเข็มแรกในวันที่18 ก.ค. และเข็มที่ 2 ในวันที่ 22 ส.ค. โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ในวันที่ 23 ส.ค. ผู้เสียชีวิตรายนี้ ระบุเช่นเดียวกับรายแรกคือ มีอาการไข้ จึงได้หยุดงาน และอาการดีขึ้นในวันถัดมา จึงได้ออกไปทำงาน-กลับบ้านตามปรกติ

ก่อนที่จะมีรายงานการเสียชีวิตในเช้าวันที่ 25 ส.ค.

ซึ่งสำหรับทั้งสองกรณีนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวนความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่


แท็ก: โควิด-19 , , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ภาพเทียบเกาะหาย หลังภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดใน ‘ตองกา’

ภาพเทียบเกาะหาย หลังภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดใน ‘ตองกา’

ก่อนหน้านี้เกิดเหตุภูเขาไฟฮังกา ตองกา-ฮังกา ฮายาไป ปะทุรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ม.ค. และปะทุซ้ำอีกครั้งช่วงบ่ายวันที่ 15 ม.ค.

โควิด-19 ในญี่ปุ่น จาก 500 สู่ 2 หมื่นราย/วัน หลังโอมิครอนระบาด เกิดอะไรขึ้น

โควิด-19 ในญี่ปุ่น จาก 500 สู่ 2 หมื่นราย/วัน หลังโอมิครอนระบาด เกิดอะไรขึ้น

ในระยะเวลาเพียงครึ่งเดือน ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นราว 50 เท่าตัว

Back to school โรงเรียนกลับมา On-site วันแรก

Back to school โรงเรียนกลับมา On-site วันแรก

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทำการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site เป็นวันแรก

ทีมดาราศาสตร์จีน-ต่างชาติร่วมสร้าง ‘แผนที่จักรวาล 3 มิติ’ ขนาดใหญ่ที่สุด

ทีมดาราศาสตร์จีน-ต่างชาติร่วมสร้าง ‘แผนที่จักรวาล 3 มิติ’ ขนาดใหญ่ที่สุด

ทีมงานนานาชาติและกลุ่มนักดาราศาสตร์จีน ร่วมกันสร้างแผนที่จักรวาล 3 มิติขนาดใหญ่ที่สุด

1 พันล้านโดส COVAX : เมื่อโลกที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด

1 พันล้านโดส COVAX : เมื่อโลกที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด

COVAX ประกาศจัดส่งวัคซีนแล้ว 1 พันล้านโดส ท่ามกลางปัญหามากมายที่เกิดขึ้น....

กรมวิทย์ฯ เผย ยาตำรับสมุนไพรลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ เผย ยาตำรับสมุนไพรลดไข้ ยับยั้งเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้

กรมวิทย์ฯ ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาของยาตำรับห้าราก และยาตำรับประสะเปราะใหญ่

‘มากาวา’ ฮีโร่หนูกู้กับระเบิดนับร้อยในกัมพูชา ลาโลกในวัย 8 ปี

‘มากาวา’ ฮีโร่หนูกู้กับระเบิดนับร้อยในกัมพูชา ลาโลกในวัย 8 ปี

มากาวา หนูยักษ์แอฟริกา ฮีโร่ผู้ทำหน้าที่ดมกลิ่นตรวจจับกับระเบิดในกัมพูชา ตายอย่างสงบแล้วด้วยวัย 8 ปี

รับมือโควิด! แพทย์ใหญ่ เปิด รพ.สนาม เตรียมรับสถานการณ์เตียงเต็ม โควิดระลอกใหม่

รับมือโควิด! แพทย์ใหญ่ เปิด รพ.สนาม เตรียมรับสถานการณ์เตียงเต็ม โควิดระลอกใหม่

ทีมแพทย์ รพ.ตำรวจ ปิดโรงยิม ผุดรพ.สนาม เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด โอมิครอนระบาด ในเดือนมกราคม 2565 กรณีเตียง โรงพยาบาล – hospitel รร.โซลทวิน เต็ม เมื่อวันที่…

สหรัฐฯ ปลูกถ่าย ‘หัวใจหมู’ สู่มนุษย์ครั้งแรกในโลกสำเร็จ

สหรัฐฯ ปลูกถ่าย ‘หัวใจหมู’ สู่มนุษย์ครั้งแรกในโลกสำเร็จ

ผู้ป่วยโรคหัวใจระยะสุดท้ายชาวอเมริกัน วัย 57 ปี ได้รับการปลูกถ่าย “หัวใจหมู” ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมสำเร็จเป็นครั้งแรก

X