ข่าวต่างประเทศ วัคซีนโควิด-19 วัคซีนโมเดอร์นา วัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19

ญี่ปุ่น เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 1,002 ราย ระบุยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับวัคซีน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • ญี่ปุ่นรายงานยอดผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีน 1,002 ราย โดยยังไม่พบความเชื่อมโยงกับวัคซีน
 • มีรายงานแพ้วัคซีน 2,336 ราย, อาการไม่พึงประสงค์กว่า 22,000 ราย
 • นอกจากนี้ พบผู้เสียชีวิต 2 รายก่อนการระงับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ประเทศญี่ปุ่นได้รายงานผลการพบอาการไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง รวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน โดยสรุปตั้งแต่ 17 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นา โดยพบว่า อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้ที่พบนั้น มีจำนวนน้อยและไม่มีความน่ากังวลใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการฉีดวัคซีน

อาการไม่พึงประสงค์

 • วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 20,492 ราย จากจำนวนการฉีด 90,651,661 โดส หรือคิดเป็นราว 0.2%
 • วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์น่า พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 1,564 ราย จากจำนวนการฉีด 12,261,354 โดส

อาการแพ้

มีการพบอาการแพ้วัคซีนจำนวน 2,336 ราย โดยแบ่งเป็น

 • วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 2,211 ราย คิดเป็น 24 รายต่อ 1 ล้านโดส
 • วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 125 ราย คิดเป็น 10 รายต่อ 1 ล้านโดส

ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า มีอาการแพ้รุนแรงจำนวน 414 ราย แบ่งเป็น

 • วัคซีนไฟเซอร์ 405 ราย คิดเป็น 4 ราย ต่อ 1 ล้านโดส
 • วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 9 ราย หรือคิดเป็น 0.7 ราย ต่อ 1 ล้านโดส

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ / เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

โดยในรายงานของหลายประเทศในกลุ่มวัคซีนชนิด mRNA พบว่า ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้ โดยในประเทศญี่ปุ่นพบว่า

 • วัคซีนไฟเซอร์ พบผู้ป่วยจำนวน 59 ราย หรือ 0.7 ราย ต่อ 1 ล้านโดส
 • วัคซีนโมเดอร์น่า พบผู้ป่วยจำนวน 13 ราย หรือ 1.1 ราย ต่อ 1 ล้านโดส

ส่วนการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน / ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ยังไม่มีรายงานการพบแต่อย่างใด

การเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน

สำหรับการเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนทั้งสิ้น1,002 ราย ซึ่งทั้งหมดยังไม่พบความเกี่ยวข้องหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด โดยในรายงานพบว่า

 • วัคซีนไฟเซอร์ มีรายงานการเสียชีวิต 991 ราย
 • วัคซีนโมเดอร์นา มีรายงานการเสียชีวิต 2 ราย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสียชีวิตหลังเข้ารับวัคซีนนั้น จะยังคงมีการสืบสวนและประเมินความเชื่อมโยงจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางการญี่ปุ่นระบุว่า วัคซีนยังคงมีความปลอดภัยเพียงพอในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

อาการผื่นแดงหลังฉีดโมเดอร์นาในผู้หญิง

ในขณะเดียวกันจากการสำรวจกว่า 4 หมื่นรายในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นา พบว่า มีจำนวน 2369 ราย หรือราว 5.6% มีเกิดภาวะเป็นผื่นแดง และคัน ซึ่งแม้ว่าอาการดังกล่าวจะมีอาการไม่รุนแรงก็ตาม และหายไปได้เองในเวลาราว 4-8 วัน

แต่จากอัตราการพบราว 1 ใน 18 ราย และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ( 83% ของผู้ที่มีอาการ) ซึ่งจะเกิดอาการในช่วง 4 – 21 วันหลังจากที่รับวัคซีน (ส่วนใหญ่ในช่วงประมาณ 1 สัปดาห์หลังรับวัคซีน)

โดยผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งข้อสังเกตดังกล่าว หลังจากที่พบว่า อัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้ อยู่ที่ 0.8% จากรายงานการทดลองทางคลินิกในต่างประเทศเท่านั้น ในขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นมีอัตราอยู่ที่ 5.6% และส่วนใหญ่พบในผู้หญิง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุน้อย

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชายระบุว่า อาการท่เกิดขึ้นนั้นไม่น่ากังวลแต่อย่างใด และวัคซีนยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งาน

พบเสียชีวิต 2 ราย จากกรณีระงับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา ที่ทางการญี่ปุ่นได้มีการสั่งระงับไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมาหลังระบุว่า มีการพบการปนเปื้อนในวัคซีน โดยได้มีการสั่งระงับการฉีดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1.6 ล้านโดส ซึ่งมีรายงานการเสียชีวิตก่อนที่จะมีการสั่งระงับการฉีดไปก่อนหน้านี้ จำนวน 2 ราย

โดยในล็อตที่มีการสั่งระงับไปแล้วนั้น คือ

 • ล็อตหมายเลข 3004667 (ราว 57,000 โดส) ซึ่งเป็นล็อตที่มีรายงานการสิ่งแปลกปลอมปน
 • ล็อตหมายเลข 3004734 (ราว 52,000 โดส) ซึ่งยังไม่มีรายงานการพบการปนเปื้อนแต่อย่างใด แต่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายได้รับวัคซีนจากล็อตนี้
 • ล็อตหมายเลข 3004734 (ราว 54,000 โดส) ยังไม่มีรายงานการปนเปื้อน

รายละเอียดผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชาย อายุ 38 ปี ไม่มีประวัติโรคประจำตัว โดยได้เข้ารับวัคซีนครั้งแรกในวันที่ 18 ก.ค. และเข็มที่สอง วันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วพบว่า ในวันที่ 16 ส.ค. มีอาการไข้ 38.5 °C จึงได้มีการรับประทานยาลดไข้ และในวันที่ 17 ส.ค. ก็ยังคงมีอาการไข้ และรับประทานยาลดไข้ ก่อนที่จะมีรายงานการเสียชีวิตในวันที่ 18 ส.ค.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เป็นชาย อายุ 30 ปี ไม่มีโรคประจำตัวเช่นกัน โดยได้รับวัคซีนเข็มแรกในวันที่18 ก.ค. และเข็มที่ 2 ในวันที่ 22 ส.ค. โดยหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ในวันที่ 23 ส.ค. ผู้เสียชีวิตรายนี้ ระบุเช่นเดียวกับรายแรกคือ มีอาการไข้ จึงได้หยุดงาน และอาการดีขึ้นในวันถัดมา จึงได้ออกไปทำงาน-กลับบ้านตามปรกติ

ก่อนที่จะมีรายงานการเสียชีวิตในเช้าวันที่ 25 ส.ค.

ซึ่งสำหรับทั้งสองกรณีนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวนความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่


แท็ก: โควิด-19 , , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ตุรกีเผย ‘รัสเซีย-ยูเครน’ เจรจา ‘ข้อตกลงหยุดยิง’ คืบหน้า

ตุรกีเผย ‘รัสเซีย-ยูเครน’ เจรจา ‘ข้อตกลงหยุดยิง’ คืบหน้า

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศตุรกี เผยการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความคืบหน้าในหลายหัว

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

‘สีจิ้นผิง’ ย้ำ ‘จีน-สหรัฐฯ’ พยายามร่วมกัน เพื่อโลกสันติสุข

‘สีจิ้นผิง’ ย้ำ ‘จีน-สหรัฐฯ’ พยายามร่วมกัน เพื่อโลกสันติสุข

สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้สนทนากับโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผ่านระบบวิดีโอตามคำเชิญของไบเดน เมื่อวันศุกร์ (18 มี.ค.) ที่ผ่านมา

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป ทางกระทรวงสาธารณสุข ปรับมาใช้ระบบ UCEP Plus ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิ์ต่าง ๆ

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายจาก ประกันโควิด รวมตัวบุก คปภ. เรียกร้อง บริษัทประกัน จ่ายสินไหม หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือน ด้าน คปภ.ยืนยัน พิทักษ์สิทธิประชาชนเต็มที่

X