สถานการณ์โควิด-19 สรุปสถานการณ์โควิดวันนี้ โควิด-19 โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 27 มิ.ย.)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,995 ราย รวมสะสม 244,447 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และในระบบบริการ – รพ.
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลยังสูงต่อเนื่อง ในขณะที่ในต่างจังหวัดมีเพิ่มขึ้น
 • การพบผู้ป่วยยังคงมีกลุ่มก้อนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีการพบกลุ่มก้อนขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่
 • ปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นการติดเชื้อในกลุ่มโรงงาน ผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงการเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดในพื้นที่อื่น ๆ
 • จำนวนผู้ป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 9.05 ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 3.23 แสนโดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 6.47 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 4 หมื่นราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 2.53 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 3.3 หมื่นราย)

สถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3.65 แสนราย รวมสะสม 181.54 ล้านราย
 • อินเดีย กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเกือบ 5 หมื่นราย
 • บราซิลยังเพิ่มต่อเนื่อง พบอีกกว่า 6.4 หมื่นราย
 • รัสเซีย ยอดยังพุ่งสูงต่อเนื่อง พบเพิ่มอีกว่า 2.1 หมื่นราย
 • อังกฤษ อาร์เจนติน่า พบเพิ่มอีกกว่า 1.8 หมื่นราย

ในแถบเพื่อนบ้านของไทย

 • อินโดนีเซียยังพบผู้ป่วยสูงขึ้นต่อเนื่อง 2.1 หมื่นราย ซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลกับระบบสาธารณสุขที่อาจจะล่มลงได้
 • มาเลเซีย พบเพิ่มอีก 5,803 ราย ซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูง และทรงตัวในระดับนี้ต่อเนื่อง
 • เมียนมา แนวโน้มเพิ่มขึ้น พบเพิ่มอีก 783 ราย
 • กัมพูชา พบเพิ่มอีก 745 ราย ซึ่งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,995 ราย รวมสะสม 244,447 ราย โดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 45 ราย พบในระบบบริการ/รพ. 3,915 ราย, และมาจากต่างประเทศ 35 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,253 ราย รวมหายแล้ว 198,928 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 43,607 ราย โดยรักษาตัวใน รพ. 17,159 ราย และอยู่ในรพ.สนาม 26,448 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 42 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 1,912 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 1,725 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 489 ราย
 • สถานการณ์ในการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อดูจากค่าเฉบียการพบผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
 • ในขณะนี้อันตราการหายป่วยมีแนวโน้มลดลงในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการครองเตียงที่มากขึ้น

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กรุงเทพยังคงพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อาศัยอยู่ในสถานที่แออัด

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 35 ราย
 • พบคนไทยเดินทางกลับมา ตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชา 22 ราย
 • พบคนไทยเดินทางกลับมา ตามช่องทางธรรมชาติอีก 1 ราย

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาพบสูงขึ้น
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • จำนวนจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มในวันนี้ เหลือเพียง 6 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการพบการกระจายในต่างจังหวัดมากขึ้น
 • การพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ คลัสเตอร์โรงงาน-ที่พักคนงาน
 • สมุทรสาครพบคลัสเตอร์ใหม่ บ.เสื้อผ้า อ.กระทุมแบน
 • นนทบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ในตลาดพิชัย อ.ปากเกร็ด
 • อยุธยา พบคลัสเตอร์ใหม่ใน รง.อุปกรณ์อิเลคฯ อ.บางปะอิน
 • ลพบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ บ.ผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล อ.เมือง
 • สุพรรณบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ สน.ทรัพยากรธรรมชาติ อ.เมือง
 • ชลบุรี พลคลัสเตอร์ใหม่ อ.เมือง ที่ตลาดพงษ์ศักดิ์
 • ยังคงมีการติดเชื้อเพิ่มเติมต่อเนื่องในคลัสเตอร์เดิม เช่นที่ปราจีน รง.หินเทียม, แพปลา ที่อ.คุระบุรี จ.พังงา, คลัสเตอร์ศูนย์มัรกัส ในพท.ภาคใต้

สถานการณ์ในกรุงเทพ

มีพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 4 คลัสเตอร์

 • เขตห้วยขวาง แคมป์คนงานก่อสร้าง ย่านเทียมร่วมมิตร
 • เขตลาดกระบัง โรงงานเบเกอรี่
 • เขตบางพลัด จำนวน 2 คลัสเตอร์ คือ แคมป์คนงานก่อสร้าง ซอยรุ่งประชา, โรงแรม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40
 • รวมต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 111 คลัสเตอร์ ในขณะที่มี 19 คลัสเตอร์ที่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มในรอบ 27 วันที่ผ่านมา

จำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19 , , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ปล่อยขบวนแท็กซี่ ติดฉากกั้นห้องโดยสารป้องกัน COVID-19

ปล่อยขบวนแท็กซี่ ติดฉากกั้นห้องโดยสารป้องกัน COVID-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New normal”

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.เข้าไทย เหลือ 7- 10-14 วัน ตามเงื่อนไข

‘สุดารัตน์’ บินไปสหรัฐฯ เข้าพบ ส.ว.แทมมี่ ดันบริจาควัคซีนให้ไทยเพิ่ม

‘สุดารัตน์’ บินไปสหรัฐฯ เข้าพบ ส.ว.แทมมี่ ดันบริจาควัคซีนให้ไทยเพิ่ม

คุณหญิงสุดารัตน์ เข้าพบนางแทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ทดสอบวัคซีนป้องโควิด-19 แบบหลายสายพันธุ์

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ทดสอบวัคซีนป้องโควิด-19 แบบหลายสายพันธุ์

ทีมวิจัยเชื่อว่าจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า นานกว่า การกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดเดียวกัน

นนทบุรี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายในพื้นที่

นนทบุรี ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายในพื้นที่

โดยมีทั้งแรงงานชาวเมียนมา กัมพูชา ลาว มารับการฉีด ส่วนแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ในระหว่างการรอสำรวจ

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

คาร์โร ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีรถกระบะคุณภาพดีได้ต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจหลังการคลายล็อคดาวน์ กับ โปรโมชั่นออกรถฟรี! มีเงินเหลือ ตลอดเดือนกันยายนนี้

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

โดยลดปริมาณเหลือ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส เตรียมยื่น FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้งานฉุกเฉิน

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน สหรัฐฯ สูงเกินไข้หวัดใหญ่ระบาด ในปี 1918 แล้ว

ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ใน สหรัฐฯ สูงเกินไข้หวัดใหญ่ระบาด ในปี 1918 แล้ว

โดยในขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐฯ กว่า 675,000 รายแล้ว