กรุงตริโปลี สถานการณ์ในลิเบีย

สั่งอพยพคนไทยในกรุงตริโปลี หลังสถานการณ์ในลิเบีย อาจทวีความรุนแรงขึ้น

รัฐบาลสั่งอพยพคนไทยในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง หลังสถานการณ์ในลิเบียยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายและอาจทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้เผยแพร่ประกาศ หัวข้อเรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง โดยใจความสำคัญในประกาศ ได้ระบุถึงสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายและอาจทวีความรุนแรงขึ้น…

Home / NEWS / สั่งอพยพคนไทยในกรุงตริโปลี หลังสถานการณ์ในลิเบีย อาจทวีความรุนแรงขึ้น

รัฐบาลสั่งอพยพคนไทยในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง หลังสถานการณ์ในลิเบียยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายและอาจทวีความรุนแรงขึ้น

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้เผยแพร่ประกาศ หัวข้อเรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง

โดยใจความสำคัญในประกาศ ได้ระบุถึงสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายและอาจทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลไทยจึงจะดำเนินการอพยพชาวไทย ที่พำนักอยู่ในกรุงตริโปลีและบริเวณใกล้เคียง กลับประเทศในโอกาสแรก โดยได้ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน