การทดสอบเครื่องดื่มวิตามินซี ฉลาดซื้อ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อ.อ๊อด

ฉลาดซื้อ แจงประเด็นอ.อ๊อด ปมผลตรวจวิตามินซีน

หลังจากที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เผยแพร่ผลการทดสอบตรวจหาวิตามินซีในเครื่องดื่มที่ระบุว่ามีวิตามินซีไปแล้วนั้น และทาง รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ ‘อ.อ๊อด’ ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการทดสอบดังกล่าว ว่ามีเบื้องหลังหรือไม่ เนื่องจากมีข้อพิรุธ หลายประการ นั้น ล่าสุดททางนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ก็ได้ออกมีกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว…

Home / NEWS / ฉลาดซื้อ แจงประเด็นอ.อ๊อด ปมผลตรวจวิตามินซีน

หลังจากที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เผยแพร่ผลการทดสอบตรวจหาวิตามินซีในเครื่องดื่มที่ระบุว่ามีวิตามินซีไปแล้วนั้น และทาง รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ ‘อ.อ๊อด’ ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการทดสอบดังกล่าว ว่ามีเบื้องหลังหรือไม่ เนื่องจากมีข้อพิรุธ หลายประการ นั้น ล่าสุดททางนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ก็ได้ออกมีกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว

|‘อ.อ๊อด’ ตั้งข้อสังเกตผลตรวจ ‘น้ำดื่มผสมวิตามินซี’ มีเบื้องหลังหรือไม่!?

โดยยืนยันว่า ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นการกล่าวหา ดูหมิ่น และไม่เป็นธรรมกับทางนิตยสารฉลาดซื้อ และมูลนิธิฯ ที่ร่วมทดสอบ เนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ ทดสอบ เปรียบเทียบสินค้าให้กับผู้บริโภคมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอยากให้ทาง อ.อ๊อดกลับไปฟังแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้ง

โดยทางฉลาดซื้อระบุว่า ในการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยเลือกซื้อสินค้าคาที่หาได้ในท้องตลาดในลักษณะเดียวกับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งสินค้าทุกตัวนั้น มีรายละเอียด / หลักฐานการจ่ายเงินซื้อสินค้าอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง

หลังจากที่ผลออกมาแล้วก็ได้มีการส่งผลให้คณะกรรมอาการอาหารและยา พิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ซึ่งในการทดสอบนั้นได้มีการตรวจสอบในห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน ISO17025 ของเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ

https://www.facebook.com/fconsumerthai/posts/3404216423035229?cft[0]=AZVuVitLSjc1pKp5I1Iz6OFHQK_cZC_URlynmnkmh-UAa29PgN0EOVr1YQOgDJ8yiMbcqNUMdATX_5Hjk8vkrE7kdHqfe01DXAP8fCXRQAk_-M8bYA20IxpAWcfqjcKgMJGsLPc_OuFWwTcFvP1NvNMX&tn=%2CO%2CP-R