โควิด-19

รายงาน โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 28 ราย (รายที่ 4,210 – 4,237)
 • อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 27 ราย อังกฤษ 3 ราย สวีเดน 1 ราย ฝรั่งเศส 2 ราย ยูเครน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย โปแลนด์ 2 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย อาเซอร์ไบจาน 1 ราย บาห์เรน 7 ราย เมียนมา 6 ราย จอร์แดน 1 ราย
 • พบผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย จากกรุงเทพฯ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 151 ของโลก
 • ผู้ป่วยหายกลับบ้านวันนี้ 17 ราย
 • ผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 0 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในประเทศรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2563
 • ผู้ป่วยสะสม 4,237 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,940 ราย +17
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 237 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 60 ราย
 • รวมติดเชื้อในประเทศ 2,463 ราย +1
 • อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 1,243 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 1,774 ราย
โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ (ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย)

จากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพ บุคลากรทางการแพทย์

 • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีเจ็บคอ แน่นจมูก รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง
โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ (อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 27 ราย)

จากประเทศอังกฤษ 3 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 36 ปี อาชีพ Game Producer

 • วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีไข้และน้ำมูก รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพดูแลผู้สูงอายุ

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.บางละมุง

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

จากประเทศสวีเดน 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติสวีเดน อายุ 43 ปี อาชีพวิศวกร

 • วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 และ56 ปี อาชีพค้าขาย และอาชีพพ่อครัว

 • วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศยูเครน 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 53 ปี อาชีพพนักงานนวด

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.วัดญาณสังวราราม

จากประเทศปากีสถาน 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 37 ปี

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.วัดญาณสังวราราม

จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย

ผู้ป่วยนักศึกษาชายไทย อายุ 24 ปี

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.สัตหีบ กม.10

จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอินโดนีเซีย อายุ 31 ปี อาชีพช่างเทคนิค

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่สมุทรปราการ
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศอาเซอร์ไบจาน 1 ราย

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่สมุทรปราการ
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศบาห์เรน 7 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทยทั้งหมด อายุ 23-42 ปี อาชีพพนักงานนวด และอาชีพธุรกิจส่วนตัว

 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

จากประเทศอินเดีย 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพรับจ้าง

 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าข่าย PUI ตรวจ ณ สนามบิน
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ ไอ ถ่ายเหลว รักษาที่รพ.สมุทรปราการ

จากประเทศเมียนมา 6 ราย

ผู้ป่วยชายไทย 2 ราย อายุ 23 และ 27 ปี อาชีพช่างสัก และอาชีพพนักงานในบ่อน online

 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก LQ ที่เชียงราย
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการ ไอ ปวดศรีษะ รักษาที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ป่วยหญิงไทย 4 ราย อายุ 33-37ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิง

 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก LQ ที่เชียงราย
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

จากประเทศจอร์แดน 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติจอร์แดน อายุ 51 ปี เป็นนักท่อง มีประวัติติเเชื้อโควิด-16 เมื่อตุลาคม 2563

 • วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่เชียงราย
 • วันที่ 10 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด มีประวัติติเเชื้อโควิด-16 เมื่อ 17 ตุลาคม 2563

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.วัดญาณสังวราราม
โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 (รวม 558 คน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดนมาร์ก, นอร์เวย์ (ผ่านโคเปนเฮเกน) 133 คน เวลา 06.00 น. TG951
 • ยูเออี (ดูไบ) 28 คน เวลา 12.05 น. EK384
 • เอธิโอเปีย (แอดดิสอาบาบา) 1 คน เวลา 13.30 น. ET608
 • จีน (กว่างโจว) 1 คน เวลา 15.15 น. CZ3081
 • กาตาร์ (โดฮา) 7 คน เวลา 06.35 น. QR830
 • โรมาเนีย (ผ่านโดฮา) 24 คน เวลา 12.40 น. QR836
 • ฮังการี (ผ่านอัมสเตอร์ดัม) 4 คน เวลา 13.45 น. KL815
 • ออสเตรเลีย (ซิดนีย์) 113 คน เวลา 15.25 น. TG476
 • เยอรมนี (แฟรงก์เฟิร์ต) 46 คน เวลา 07.50 น. LH772
 • ยูเออี (อาบูดาบี) 8 คน เวลา 12.50 น. EY406
 • อังกฤษ (ลอนดอน) 183 คน เวลา 15.00 น. TG917
 • สิงคโปร์ 10 คน เวลา 17.25 น. SQ976

สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน

 • เมียนมาร์ : 108,342 ราย +1,127
 • มาเลเซีย : 83,475 ราย +1,229
 • สิงคโปร์ : 58,320 ราย +7
 • เวียดนาม : 1,397 ราย +2
 • กัมพูชา : 359 ราย +0
 • ลาว : 41 ราย +0

สถานการณ์ทั่วโลก

 • ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 72,644,125 ราย +539,289 ราย
 • ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 106,189 ราย -624 ราย
 • รักษาหายทั่วโลก : 50,864,105 ราย +356,814 ราย
 • เสียชีวิตทั่วโลก : 1,618,858 ราย +7,650 ราย

10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 16,737,267 ราย +187,901
 2. อินเดีย 9,884,716 ราย +27,336
 3. บราซิล 6,901,990 ราย +21,395
 4. รัสเซีย 2,653,928 ราย +28,080
 5. ฝรั่งเศส 2,376,852 ราย +11,533
 6. อังกฤษ 1,849,403 ราย +18,447
 7. อิตาลี 1,843,712 ราย +17,938
 8. ตุรกี 1,836,728 ราย +26,919
 9. สเปน 1,741,439 ราย +0
 10. อาร์เจนตินา 1,498,160 ราย +3,558

** อันดับที่ 151 ประเทศไทย 4,237 ราย

WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากมีการเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายที่ผ่านมาในหลายจังหวัด

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

โดยแนวโน้มการติดเชื้อในกัมพูชา ยังตัวในระดับ 6-7 ร้อยรายต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้น

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

โดยระหว่างนี้สามารถใช้บริการ ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ เเละไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

นักวิจัยก็กำลังหาวิธีฉีดวัคซีนสลับเข็มกัน เพื่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่

กทท. เตรียมความพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยว(Safety Zone) นำร่องย่านเมืองเก่า “น่าน”

กทท. เตรียมความพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยว(Safety Zone) นำร่องย่านเมืองเก่า “น่าน”

พร้อมกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์

รายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน โควิด-19

รายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน โควิด-19

นอกจากนี้ สธ.ขอยืนยันว่า วัคซีนยังมีความปลอดภัยในการฉีดต่อไปได้สำหรับทุกคน

ผลการวิจัยทั้งไทย-เทศ ระบุ สุนัขสามารถดมกลิ่นหาโควิด-19 ได้แม่นยำ

ผลการวิจัยทั้งไทย-เทศ ระบุ สุนัขสามารถดมกลิ่นหาโควิด-19 ได้แม่นยำ

เหมาะกับการค้นหาผู้ป่วยในที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่นสนามบิน สถานีรถไฟ หรืองานอีเว้นต์ต่าง ๆ

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ป่วยเพิ่ม 3,129 ราย เสียชีวิต 30 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ป่วยเพิ่ม 3,129 ราย เสียชีวิต 30 ราย

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงพบมากจากกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว