โควิด-19

รายงาน โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 28 ราย (รายที่ 4,210 – 4,237)
 • อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 27 ราย อังกฤษ 3 ราย สวีเดน 1 ราย ฝรั่งเศส 2 ราย ยูเครน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย โปแลนด์ 2 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย อาเซอร์ไบจาน 1 ราย บาห์เรน 7 ราย เมียนมา 6 ราย จอร์แดน 1 ราย
 • พบผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย จากกรุงเทพฯ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 151 ของโลก
 • ผู้ป่วยหายกลับบ้านวันนี้ 17 ราย
 • ผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 0 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในประเทศรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2563
 • ผู้ป่วยสะสม 4,237 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,940 ราย +17
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 237 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 60 ราย
 • รวมติดเชื้อในประเทศ 2,463 ราย +1
 • อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 1,243 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 1,774 ราย
โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ (ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย)

จากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพ บุคลากรทางการแพทย์

 • มีประวัติเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยัน
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีเจ็บคอ แน่นจมูก รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง
โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ (อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 27 ราย)

จากประเทศอังกฤษ 3 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 36 ปี อาชีพ Game Producer

 • วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีไข้และน้ำมูก รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพดูแลผู้สูงอายุ

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.บางละมุง

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

จากประเทศสวีเดน 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติสวีเดน อายุ 43 ปี อาชีพวิศวกร

 • วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 และ56 ปี อาชีพค้าขาย และอาชีพพ่อครัว

 • วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศยูเครน 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 53 ปี อาชีพพนักงานนวด

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.วัดญาณสังวราราม

จากประเทศปากีสถาน 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 37 ปี

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.วัดญาณสังวราราม

จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย

ผู้ป่วยนักศึกษาชายไทย อายุ 24 ปี

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.สัตหีบ กม.10

จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอินโดนีเซีย อายุ 31 ปี อาชีพช่างเทคนิค

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่สมุทรปราการ
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศอาเซอร์ไบจาน 1 ราย

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่สมุทรปราการ
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศบาห์เรน 7 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทยทั้งหมด อายุ 23-42 ปี อาชีพพนักงานนวด และอาชีพธุรกิจส่วนตัว

 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ

จากประเทศอินเดีย 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพรับจ้าง

 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าข่าย PUI ตรวจ ณ สนามบิน
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ ไอ ถ่ายเหลว รักษาที่รพ.สมุทรปราการ

จากประเทศเมียนมา 6 ราย

ผู้ป่วยชายไทย 2 ราย อายุ 23 และ 27 ปี อาชีพช่างสัก และอาชีพพนักงานในบ่อน online

 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก LQ ที่เชียงราย
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการ ไอ ปวดศรีษะ รักษาที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ป่วยหญิงไทย 4 ราย อายุ 33-37ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิง

 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก LQ ที่เชียงราย
 • วันที่ 12 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

จากประเทศจอร์แดน 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติจอร์แดน อายุ 51 ปี เป็นนักท่อง มีประวัติติเเชื้อโควิด-16 เมื่อตุลาคม 2563

 • วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่เชียงราย
 • วันที่ 10 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด มีประวัติติเเชื้อโควิด-16 เมื่อ 17 ตุลาคม 2563

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 11 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.วัดญาณสังวราราม
โควิด-19 ในไทย วันที่ 14 ธ.ค. 63

เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 (รวม 558 คน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดนมาร์ก, นอร์เวย์ (ผ่านโคเปนเฮเกน) 133 คน เวลา 06.00 น. TG951
 • ยูเออี (ดูไบ) 28 คน เวลา 12.05 น. EK384
 • เอธิโอเปีย (แอดดิสอาบาบา) 1 คน เวลา 13.30 น. ET608
 • จีน (กว่างโจว) 1 คน เวลา 15.15 น. CZ3081
 • กาตาร์ (โดฮา) 7 คน เวลา 06.35 น. QR830
 • โรมาเนีย (ผ่านโดฮา) 24 คน เวลา 12.40 น. QR836
 • ฮังการี (ผ่านอัมสเตอร์ดัม) 4 คน เวลา 13.45 น. KL815
 • ออสเตรเลีย (ซิดนีย์) 113 คน เวลา 15.25 น. TG476
 • เยอรมนี (แฟรงก์เฟิร์ต) 46 คน เวลา 07.50 น. LH772
 • ยูเออี (อาบูดาบี) 8 คน เวลา 12.50 น. EY406
 • อังกฤษ (ลอนดอน) 183 คน เวลา 15.00 น. TG917
 • สิงคโปร์ 10 คน เวลา 17.25 น. SQ976

สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน

 • เมียนมาร์ : 108,342 ราย +1,127
 • มาเลเซีย : 83,475 ราย +1,229
 • สิงคโปร์ : 58,320 ราย +7
 • เวียดนาม : 1,397 ราย +2
 • กัมพูชา : 359 ราย +0
 • ลาว : 41 ราย +0

สถานการณ์ทั่วโลก

 • ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 72,644,125 ราย +539,289 ราย
 • ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 106,189 ราย -624 ราย
 • รักษาหายทั่วโลก : 50,864,105 ราย +356,814 ราย
 • เสียชีวิตทั่วโลก : 1,618,858 ราย +7,650 ราย

10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 16,737,267 ราย +187,901
 2. อินเดีย 9,884,716 ราย +27,336
 3. บราซิล 6,901,990 ราย +21,395
 4. รัสเซีย 2,653,928 ราย +28,080
 5. ฝรั่งเศส 2,376,852 ราย +11,533
 6. อังกฤษ 1,849,403 ราย +18,447
 7. อิตาลี 1,843,712 ราย +17,938
 8. ตุรกี 1,836,728 ราย +26,919
 9. สเปน 1,741,439 ราย +0
 10. อาร์เจนตินา 1,498,160 ราย +3,558

** อันดับที่ 151 ประเทศไทย 4,237 ราย

WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

ในการศึกษา พบว่าการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสทางเดินหายใจทั้งสองชนิด โดยชี้ว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ สามารถทวีความรุนแรงของการติดโรคโควิด-19 ในเซลล์และหนูทดลอง

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ 'ดีเจมะตูม' ดีเจมะตูมได้มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิด โดยมีคนสนิทร่วมงานเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ต้องเลิกอาชีพเดิมที่ทำมากว่า 4 ปี และเปลี่ยนมาสู้ต่อด้วยการขายขนม

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

ก่อนหน้านี้ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ตรวจรักษาคนไข้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม และมีผลตรวจติดเชื้อโควิด

“อนุทิน” ลงพื้นที่ปทุมธานี เผยการระบาดโควิด อยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว

“อนุทิน” ลงพื้นที่ปทุมธานี เผยการระบาดโควิด อยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว

'อนุทิน' ลงพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ จ.ปทุมธานี พื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19