โควิด-19

รายงาน โควิด-19 ในไทย วันที่ 10 ธ.ค. 63

สถานการณ์ในประเทศไทย

 • ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 18 ราย (รายที่ 4,152 – 4,169)
 • อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 17 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 4 ราย เนปาล 1 ราย สวีเดน 2 ราย ฟิลิปปินส์ 2 ราย เคนยา 1 ราย รัสเซีย 1 ราย อิตาลี / ราย ลิเบีย 1 ราย อเมริกา 1 ราย อังกฤษ 2 ราย
 • พบติดเชื้อในประเทศ 1 ราย จากกรุงเทพฯ
 • ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 151 ของโลก
 • ผู้ป่วยหายกลับบ้านวันนี้ 8 ราย
 • ผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 0 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในประเทศรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2563
 • ผู้ป่วยสะสม 4,169 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 3,888 ราย +8
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 221 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 60 ราย
 • รวมติดเชื้อในประเทศ 2,462 ราย +1
 • อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 1,181 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 1,707 ราย
โควิด-19 ในไทย วันที่ 10 ธ.ค. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ (ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย)

จากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์

 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ คัดจมูก รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง
โควิด-19 ในไทย วันที่ 10 ธ.ค. 63

สรุปผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ (เคสบุคลากรทางการแพทย์)

 • รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง 31 ราย ผลตรวจเป็นลบ 30 ราย บวก 1 ราย
 • เพื่อนร่วมหอพัก 6 ราย ผลไม่พบเชื้อ
 • ห้องสัมภาษณ์งานรพ.แห่งหนึ่ง 7 ราย ผลไม่พบเชื้อ
 • ASQ แห่งที่ 1 จำนวน 14 ราย ผลไม่พบเชื้อ
 • ASQ แห่งที่ 2 จำนวน 20 ราย ผลไม่พบเชื้อ
 • สมาชิกในครอบครัว 7 ราย ผลไม่พบเชื้อ

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ (อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 17 ราย)

จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 4 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย 2 ราย อายุ 53 และ 56 ปี เป็นแม่บ้าน

 • วันที่ 25 พ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.บางละมุง

ผู้ป่วยชาย สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 64 ปี เกษียณอายุ

 • วันที่ 4 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.บางละมุง

ผู้ป่วยชาย สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 53 ปี มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนตุลาคม 2563

 • วันที่ 29 พ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 4 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศเนปาล 1 ราย

ผู้ป่วยนักศึกษาหญิง สัญชาติเนปาล อายุ 20 ปี

 • วันที่ 26 พ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่สมุทรปราการ
 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศสวีเดน 2 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 63 ปี

 • วันที่ 26 พ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไอ มีเสมหะ รักษาที่รพ.บางละมุง

ผู้ป่วยนักเรียนหญิงไทย อายุ 16 ปี

 • วันที่ 28 พ.ย. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 3 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการไอ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 65 ปี เกษียณอายุ

 • วันที่ 2 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไอ มีเสมหะ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้ป่วยนักศึกษาหญิง สัญชาติฟิลิปปินส์ อายุ 28 ปี

 • วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก OQ ที่ปทุมธานี
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย

จากประเทศเคนยา 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติเคนยา อายุ 35 ปี อาชีพครู

 • วันที่ 2 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 53 ปี อาชีพพนักงานนวด

 • วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศอิตาลี 2 ราย

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 22 ปี ว่างงาน

 • วันที่ 5 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.สัตหีบ กม.10

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 30 ปี เป็นแม่บ้าน

 • วันที่ 5 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.บางละมุง

จากประเทศลิเบีย 1 ราย

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างวางท่อน้ำมัน

 • วันที่ 5 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก SQ ที่ชลบุรี
 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาที่รพ.สัตหีบ กม.10

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 56 ปี อาชีพนักออกแบบ

 • วันที่ 3 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 8 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

จากประเทศอังกฤษ 2 ราย

ผู้ป่วยนักศึกษาหญิง สัญชาติอิตาลี อายุ 23 ปี เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 12 พ.ย. 63

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก AHQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้ป่วยชาย สัญชาติอเมริกัน อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานบริษัท

 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เดินทางถึงไทย เข้าพัก ASQ ที่กรุงเทพฯ
 • วันที่ 7 ธ.ค. 2563 ตรวจหาเชื้อ ผลพบเชื้อ มีอาการไข้ รักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง
โควิด-19 ในไทย วันที่ 10 ธ.ค. 63

เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย

วันที่ 10 ธ.ค. 2563 (รวม 846 คน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ปากีสถาน (ผ่านโดฮา) 10 คน เวลา 06.35 น. QR830
 • ยูเออี (อาบูดาบี) 6 คน เวลา 12.15 น. EY406
 • ฮ่องกง 10 คน เวลา 14.00 น. CX653
 • เนเธอร์แลนด์ (อัมสเตอร์ดัม) 1 คน เวลา 14.55 น. KL0847
 • อเมริกา (ผ่านโตเกียว) 186 คน เวลา 23.35 น. JL707
 • เยอรมนี (แฟรงก์เฟิร์ต) 97 คน เวลา 07.50 น. LH772
 • กาตาร์ (โดฮา) 49 คน เวลา 12.40 น. QR836
 • ฟินแลนด์ (ผ่านฮ่องกง) 3 คน เวลา 13.45 น. AY5843
 • ญี่ปุ่น (โตเกียว) 47 คน เวลา 17.05 น. TG643
 • เวียดนาม (โฮจิมินห์) 129 คน เวลา 23.55 น. VZ3973
 • ยูเออี (ดูไบ) 21 คน เวลา 12.05 น. EK384
 • อินโนีเซีย (จาการ์ตา) 120 คน เวลา 13.10 น. GA866
 • เกาหลีใต้ (โซล) 151 คน เวลา 14.45 น. TG657
 • สิงคโปร์ 16 คน เวลา 17.25 น. SQ976

สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน

 • เมียนมาร์ : 103,166 ราย +1,427
 • มาเลเซีย : 76,265 ราย +959
 • สิงคโปร์ : 58,291 ราย +6
 • เวียดนาม : 1,381 ราย +4
 • กัมพูชา : 356 ราย +4
 • ลาว : 41 ราย +0

สถานการณ์ทั่วโลก

 • ผู้ป่วยสะสมทั่วโลก : 69,227,000 ราย +643,472 ราย
 • ผู้ป่วยอาการหนักทั่วโลก : 106,792 ราย +351 ราย
 • รักษาหายทั่วโลก : 47,982,019 ราย +492,980 ราย
 • เสียชีวิตทั่วโลก : 1,575,612 ราย +12,260 ราย

10 อันดับ ประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสม

 1. สหรัฐอเมริกา : 15,820,042 ราย +225,441
 2. อินเดีย 9,762,326 ราย +26,351
 3. บราซิล 6,730,118 ราย +54,203
 4. รัสเซีย 2,541,199 ราย +26,190
 5. ฝรั่งเศส 2,324,216 ราย +14,595
 6. อิตาลี 1,770,149 ราย +12,756
 7. อังกฤษ 1,766,819 ราย +16,578
 8. สเปน 1,725,473 ราย +4,886
 9. อาร์เจนติน่า 1,475,222 ราย +5,303
 10. โคลัมเบีย 1,392,133 ราย +7,523

** อันดับที่ 151 ประเทศไทย 4,169 ราย

WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

ในการศึกษา พบว่าการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสทางเดินหายใจทั้งสองชนิด โดยชี้ว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ สามารถทวีความรุนแรงของการติดโรคโควิด-19 ในเซลล์และหนูทดลอง

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ 'ดีเจมะตูม' ดีเจมะตูมได้มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิด โดยมีคนสนิทร่วมงานเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ต้องเลิกอาชีพเดิมที่ทำมากว่า 4 ปี และเปลี่ยนมาสู้ต่อด้วยการขายขนม

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

ก่อนหน้านี้ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ตรวจรักษาคนไข้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม และมีผลตรวจติดเชื้อโควิด

“อนุทิน” ลงพื้นที่ปทุมธานี เผยการระบาดโควิด อยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว

“อนุทิน” ลงพื้นที่ปทุมธานี เผยการระบาดโควิด อยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว

'อนุทิน' ลงพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ จ.ปทุมธานี พื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19