พ.อ.หญิง สินีนาฏ ราชกิจจานุเบกษา

พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ “พ.อ.หญิง สินีนาฏ”

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ “พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์” เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62…

Home / NEWS / พระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญรัตนาภรณ์ “พ.อ.หญิง สินีนาฏ”

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า-เหรียญรัตนาภรณ์ร.10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ “พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

X