BTS บีทีเอส สายสุขุมวิท

11 พ.ค.นี้ BTS ปรับการเดินรถ วิ่งยาวหมอชิต-เคหะฯ ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน

ตั้งแต่ 11 พ.ค.นี้ BTS ปรับการเดินรถสายสุขุมวิท โดยวิ่งยาวหมอชิต-เคหะฯ ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า…

Home / NEWS / 11 พ.ค.นี้ BTS ปรับการเดินรถ วิ่งยาวหมอชิต-เคหะฯ ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน

ตั้งแต่ 11 พ.ค.นี้ BTS ปรับการเดินรถสายสุขุมวิท โดยวิ่งยาวหมอชิต-เคหะฯ ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะปรับรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าแบบต่อเนื่องในสายสุขุมวิทโดยจะให้บริการ จากสถานีหมอชิต-สถานีเคหะฯ – สถานีหมอชิต นอกช่วงเวลาเร่งด่วนผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสำโรง

สำหรับรูปแบบการเดินรถจะแบ่งออกเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน บีทีเอสจะเดินรถต่อเนื่องตั้งแต่สถานีหมอชิต – สถานีเคหะฯ – สถานีหมอชิต โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสำโรง ตามเวลาที่ระบุในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.00 – 07.00 น. , 09.00 – 17.00 น. , เวลา 20.00 – 24.00 น. และในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เดินรถต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

ส่วนช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ขบวนรถจะให้บริการเดินรถสลับขบวนจากสถานีหมอชิต – สถานีสำโรง – สถานีหมอชิต และจากสถานีหมอชิต – สถานีเคหะฯ- สถานีหมอชิต ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้โดยสารสามารถสังเกตจากป้ายบอกปลายทางการให้บริการบริเวณด้านหน้าขบวนรถและจากเสียงประกาศการบริการปลายทางภายในขบวนรถ

ส่วนตารางการเดินรถของสายสีลมนั้น นายสุรพงษ์ กล่าวว่า รูปแบบและความถี่ในการเดินรถยังคงเป็นเหมือนเดิม โดยช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นจะมีความถี่ในการเดินรถ 3.45 นาที ส่วนนอกช่วงเวลาเร่งด่วนความถี่การเดินรถ 6 – 8 นาที อย่างไรก็ตามหลังจากที่บีทีเอสเปิดเดินรถต่อเนื่องจากสถานีหมอชิต – สถานีเคหะฯ แล้ว บริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการใช้บริการของผู้โดยสารมากที่สุด

X