ขยายเวลาวีซ่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ วีซ่า

เตรียมเสนอ!! ขยายเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 45 วัน

คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีขยายเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 45 วันจากเดิม 30 วัน​ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

Home / NEWS / เตรียมเสนอ!! ขยายเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 45 วัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีขยายเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 45 วันจากเดิม 30 วัน
  • เพื่อชดเชยในช่วงเวลากักตัว 14 วัน ซึ่งเหตุผลที่นำเสนอมาตรการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • คาดว่าเมื่อขยายเวลาการพำนักในไทยแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม 10,000 คน เป็น 20,000คน ต่อเดือน

วานนี้ (7 ธ.ค.63) นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นการติดตามสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ลักลอบเข้าประเทศจากอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย รวมถึงมาตราการผ่อนคลาย

หลังนายกรัฐมนตรี มีนโยบายสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ เร่งดำเนินการผ่อนคลายมาตรการให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ จึงเตรียมให้ที่ประชุมเสนอนายกฯ เห็นชอบกรณี ที่จากเดิมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องตรวจลงตรา ซึ่งมี 56 ประเทศ รวมถึงประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา คือ ประเทศรัสเซีย

โดยที่ประชุมเห็นชอบว่า จากเดิม 30 วันที่นักท่องเที่ยวสามารถขอต่อวีซ่าได้ ให้ขยายเป็น 45 วัน เพื่อชดเชยในช่วงเวลากักตัว 14 วัน ซึ่งเหตุผลที่นำเสนอมาตรการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และคาดว่าเมื่อขยายเวลาการพำนักในไทยแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิม 10,000 คน เป็น 20,000คน ต่อเดือน

ทั้งนี้ มั่นใจว่ากระทรวงสาธารณสุขจะควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้ หลังจากเสนอนายกฯเห็นชอบแล้ว จะขอให้มีผลบังคับใช้ทันที

X