ประกาศผลสอบ ก.พ. ผลสอบ ก.พ. สอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563

ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563

สำนักงาน กพ. ได้มีการประกาศผลสอบ กพ. ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว หลังจากมีการเปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563

Home / NEWS / ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2563

วันนี้ (30 พ.ย. 63) สำนักงาน กพ. ได้มีการประกาศผลสอบ กพ. ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว หลังจากมีการเปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ทั้งรอบเช้า-รอบบ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ https://ocsc3.thaijobjob.com/news หรือแยกเป็นรายสนามสอบดังนี้

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
  • ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
  • ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
  • ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ นครปฐม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ เชียงใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ พิษณุโลก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ ขอนแก่น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

ศูนย์สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>คลิก<<<
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบเช้า) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาตรี (รอบบ่าย) >>>คลิก<<<
ระดับปริญญาโท >>>คลิก<<<

X