กัญชา แจ้งครอบครองกัญชา

อย.เตือนอย่าหลงเชื่อ กลุ่มแอบอ้างให้สมัครสมาชิกเพื่อปลูกกัญชา

สภาเกษตรกรนำตัวแทนเครือข่าย เข้ายื่นแจ้งการครอบครองกัญชา ก่อนจะหมดเขตในวันที่ 21 พ.ค. นี้ ขณะที่ อย.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ กลุ่มแอบอ้างให้สมัครสมาชิกเพื่อปลูกกัญชา นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกว่า…

Home / NEWS / อย.เตือนอย่าหลงเชื่อ กลุ่มแอบอ้างให้สมัครสมาชิกเพื่อปลูกกัญชา

สภาเกษตรกรนำตัวแทนเครือข่าย เข้ายื่นแจ้งการครอบครองกัญชา ก่อนจะหมดเขตในวันที่ 21 พ.ค. นี้ ขณะที่ อย.เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ กลุ่มแอบอ้างให้สมัครสมาชิกเพื่อปลูกกัญชา

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกว่า 100 คน เข้ายื่นแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือใช้รักษาโรค ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยเชิญชวนผู้ป่วยและและเครือข่ายใต้ดินที่มีความจำเป็น มายื่นแจ้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งใช้เป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาสกัดน้ำมันกัญชา

พร้อมตั้งข้อสังเกต ภาครัฐอาจไม่สามารถ สกัดน้ำมันกัญชาได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย ที่มากกว่า 1 แสนโด๊สต่อปี แต่รัฐผลิตได้ปีละ 2-3 พันโด๊ส จึงเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานกลางควบคุมและกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ภาคส่วนอื่นผลิตสารสกัดกัญชาให้กับผู้ป่วยต่อไปได้

ด้าน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยันว่า ผู้ที่มาจดแจ้งครอบครองกัญชาทางการแพทย์ เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับโทษอยู่แล้ว ขอให้มั่นใจได้และรีบมาแจ้งภายในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนขั้นตอนหลังครบกำหนด 90 วัน จะเชิญสถานพยาบาลมาแจ้งขออนุญาตจำหน่ายยากัญชาต่อไป

ส่วน ผู้ขออนุญาตผลิตและวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ขณะนี้มีประมาณ 2-3 ราย อยู่ระหว่างเขียนโครงการ คาดว่าจะเข้ายื่นเรื่องต่อ อย.ได้ในสัปดาห์นี้ พร้อมย้ำเตือนประชาชนว่า จนถึงขณะนี้กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกับคำเชิญชวนของเครือข่ายบางกลุ่ม ที่ให้จ่ายค่าสมัครสมาชิก เพื่อปลูกกัญชา