EEC ค้าน EEC

‘ศรีสุวรรณ’ นำชาวฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ค้าน EEC ประกาศล่าหมื่นรายชื่อยกเลิกกม. EEC

ศรีสุวรรณนำชาวฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ค้าน EEC ประกาศล่าหมื่นรายชื่อยกเลิก กม. EEC วันนี้(25 ม.ค.) ที่ตึก CAT สนง.EEC ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก นายศรีสุวรรณ จรรยา…

Home / NEWS / ‘ศรีสุวรรณ’ นำชาวฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ค้าน EEC ประกาศล่าหมื่นรายชื่อยกเลิกกม. EEC

ศรีสุวรรณนำชาวฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ค้าน EEC ประกาศล่าหมื่นรายชื่อยกเลิก กม. EEC

วันนี้(25 ม.ค.) ที่ตึก CAT สนง.EEC ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวบ้าน ต.เขาดิน ต.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และต.พานทอง จ.ชลบุรี ประมาณ 100 คนเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC เพื่อเข้าพบรองเลขาธิการและผู้บริหาร เพื่อทวงถาม กรณี ชาวบ้าน อ.พานทอง ชาวบ้าน ต.เขาดิน อ.บางปะกง และชาวบ้านหนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการขอให้เพิกถอน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีปัญหากับชาวชุมชน ได้แก่

1) เขตส่งเสริม นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี

2) โครงการท่าเรือบก ICD ฉะเชิงเทรา 3)โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้

เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่คณะกรรมการ EEC ให้การรับรองข้างต้น ไปก่อสร้างหรือจัดตั้งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และเป็นพื้นที่สีเขียว ตามกฎหมายผังเมือง 2518 ซึ่งขัดต่อมาตรา 43 ประกอบมาตรา 57 และ 58 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย

ทั้งนี้ ตัวแทนชาวบ้านล้วนเป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมาหลายชั่วอายุคน การที่รัฐบาลใช้อำนาจออกกฎหมาย EEC มาเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเข้ามาดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่โดยไม่ได้รับความยินยอมและปรึกษาหารือกับชาวบ้าน ย่อมเป็นการทำลายวิถีดั่งเดิมของชุมชน ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยชาวบ้านไม่ยินยอมแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าไม่ย้ายไปไหนและพร้อมที่จะต่อต้านโครงการต่างๆ ทั้งนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ ICD ที่เข้ามาดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งการฟ้องต่อศาลปกครอง และในเร็วๆนี้ จะล่ารายชื่อชาวบ้าน 10,000 รายชื่อเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย EEC ต่อไปหลังมีรัฐบาลใหม่แล้ว โดยในการเลือกตั้ง 24 มี.ค.นี้ชาวบ้านประกาศจะไม่เลือกพรรคการเมืองที่หนุ่นรัฐบาลนี้และหนุน EEC ด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

X