คลินิก คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

​เปิดคลินิกแพทย์อาสาเฉพาะทาง เฉลิมพระเกียรติ ร.10

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เปิดคลินิกเฉพาะทาง ตรวจรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ…

Home / NEWS / ​เปิดคลินิกแพทย์อาสาเฉพาะทาง เฉลิมพระเกียรติ ร.10

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เปิดคลินิกเฉพาะทาง ตรวจรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ที่จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าและโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย เข้าร่วมพิธี

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ เพื่อนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ และบุคลากร

ทางการแพทย์จิตอาสาจากทุกภาคส่วน กว่า 500 คน ลงพื้นที่ทำการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และโรคที่มีความซับซ้อนสูง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ บริการทางทันตแพทย์ และการแพทย์แผนไทย เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 คลินิกเฉพาะทาง

ขณะที่ประชาชนที่มาเข้าร่วมรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชียวชาญบอกว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่สะดวกมากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ออกให้บริการประชาชนครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 3 ของหลักสูตร และครั้งที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของประชาชนไปแล้วกว่า 54,872 คน