กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ำท่วม ฝนตกหนัก

ปภ.แจ้งเตือน 8 จ.ภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหล-คลื่นลมแรง

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

Home / NEWS / ปภ.แจ้งเตือน 8 จ.ภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหล-คลื่นลมแรง

ประเด็นน่าสนใจ

 • ปภ. แจ้งเตือนพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง
 • ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2563

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาพอากาศ ปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ ประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีประกาศฉบับที่ 3 (71/2563) ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออก เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว สหพันธรัฐมาเลเซีย มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางตะวันตก ผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสาน 8 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง 8 จังหวัด ได้แก่

ชุมพร

 • อำเภอพะโต๊ะ
 • อำเภอหลังสวน
 • อำเภอละแม

สุราษฎร์ธานี

 • อำเภอบ้านตาขุน
 • อำเภอกาญจนดิษฐ์
 • อำเภอท่าฉาง
 • อำเภอคีรีรัฐนิคม
 • อำเภอพนม
 • อำเภอวิภาวดี
 • อำเภอไชยา
 • อำเภอท่าชนะ
 • อำเภอดอนสัก

นครศรีธรรมราช

 • อำเภอขนอม
 • อำเภอช้างกลาง
 • อำเภอเชียรใหญ่
 • อำเภอหัวไทร
 • อำเภอท่าศาลา
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • อำเภอปากพนัง
 • อำเภอทุ่งสง
 • อำเภอฉวาง
 • อำเภอพระพรหม
 • อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 • อำเภอพิปูน อำเภอสิชล
 • อำเภอจุฬาภรณ์
 • อำเภอชะอวด
 • อำเภอพรหมคีรี
 • อำเภอร่อนพิบูลย์
 • อำเภอนบพิตำ
 • อำเภอลานสกา

พัทลุง

 • อำเภอเมืองพัทลุง
 • อำเภอควนขนุน
 • อำเภอศรีนครินทร์
 • อำเภอศรีบรรพต
 • อำเภอบางแก้ว
 • อำเภอป่าพะยอม
 • อำเภอเขาชัยสน
 • อำเภอปากพะยูน
 • อำเภอกงหรา
 • อำเภอตะโหมด
 • อำเภอป่าบอน

สงขลา

 • อำเภอระโนด
 • อำเภอกระแสสินธุ์
 • อำเภอสทิงพระ
 • อำเภอสะเดา
 • อำเภอควนเนียง
 • อำเภอสะบ้าย้อย
 • อำเภอรัตภูมิ
 • อำเภอสิงหนคร
 • อำเภอบางกล่ำ
 • อำเภอคลองหอยโข่ง
 • อำเภอนาทวี
 • อำเภอเทพา
 • อำเภอเมืองสงขลา
 • อำเภอจะนะ
 • อำเภอหาดใหญ่
 • อำเภอนาหม่อม

ปัตตานี

 • อำเภอปะนาเระ
 • อำเภอยะหริ่ง
 • อำเภอเมืองปัตตานี
 • อำเภอสายบุรี
 • อำเภอแม่ลาน
 • อำเภอโคกโพธิ์
 • อำเภอไม้แก่น
 • อำเภอยะรัง
 • อำเภอมายอ
 • อำเภอกะพ้อ
 • อำเภอหนองจิก และอำเภอทุ่งยางแดง)

ยะลา

 • อำเภอกาบัง
 • อำเภอบันนังสตา
 • อำเภอกรงปีนัง
 • อำเภอยะหา
 • อำเภอเบตง
 • อำเภอเมืองยะลา
 • อำเภอธารโต
 • อำเภอรามัน

นราธิวาส

 • อำเภอแว้ง
 • อำเภอสุคิริน
 • อำเภอสะไหงปาดี
 • อำเภอสุไหงโก-ลก
 • อำเภอจะแนะ
 • อำเภอศรีสาคร
 • อำเภอตากใบ
 • อำเภอระแงะ
 • อำเภอยี่งอ
 • อำเภอรือเสาะ
 • อำเภอเจาะไอร้อง
 • อำเภอเมืองนราธิวาส
 • อำเภอบาเจาะ