กฎกระทรวงสาธารณาสุข ยาเสพติดประเภท 2 ราชกิจจานุเบกษา

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพรประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องของการอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 2 พ.ศ. 2562 โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ

เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ในการอนุญาตจำหน่าย และมีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 ในการประโยชน์ ได้แก่

อนุญาตให้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2 ได้

ซึ่งกำหนดกรอบให้อนุญาตจำหน่ายได้สำหรับ 3 กรณีด้วยกันคือ

 1. เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์
 2. เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

อนุญาตให้มีไว้ในครอบครองได้

อนุญาตให้ผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมียาเสพติดประเภทที่ 2 ไว้ในครอบครอง สามารถขออนุญาตมีไว้ในครอบครองได้ เพื่อประโยชน์บางอย่างดังต่อไปนี้ คือ

 1. เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
 2. เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา
 3. เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์
 4. เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 5. เพื่อใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือหรือเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร

ซึ่งผู้ที่จะขอไม่ไว้ในครอบครองเพื่อผลิตยาเสพติดประเภทที่ 3 จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเภสัชกรรมที่มีหน้าที่ควบคุม หรือผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3 ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ส่วนผู้ที่ขออนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง จะต้องคุณสมบัติตามข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

 • เป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม
 • เป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

ซึ่งจะต้องมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตอย่างถูกต้อง จึงจะสามารถจำหน่าย/ครอบครอง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ได้ ซึ่งหากไม่ได้รับการอนุมัติ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้

| ดูประกาศกฏกระทรวงฉบับเต็ม >>> 

เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทที่ 2

โดยยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีน โคเดอีน เพทิดีน เมทาโดน และฝิ่น แต่ก็มีโทษมาก

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

เตรียมตัว!! คนไทยปลูก ‘กัญชง’ ได้ ทุกวัตถุประสงค์เริ่ม 29 ม.ค.นี้

เตรียมตัว!! คนไทยปลูก ‘กัญชง’ ได้ ทุกวัตถุประสงค์เริ่ม 29 ม.ค.นี้

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…