สินค้าควบคุม เพาเวอร์แบงค์

สมอ. ประกาศ ‘เพาเวอร์แบงค์’ เป็นสินค้าควบคุม

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • สมอ. ได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปกำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุม
  • คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มอก. 2879-2560
  • หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปกำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุม คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มอก. 2879-2560

ซึ่งจะทำให้พาวเวอร์แบงค์ในท้องตลาดทุกยี่ห้อ ต้องมีเครื่องหมาย มอก.รับรอง โดยผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมถึงร้านค้าที่ขายสินค้าจะต้องขายเฉพาะที่มีเครื่องหมาย มอก. เท่านั้น

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมาย กรณีที่ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และร้านค้าที่ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยสามารถขอใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ www.itisi.go.th

สินค้าควบคุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้ระบุให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) สามารถกำหนดสินค้าหรือบริการควบคุมได้ เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ-ขายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ครม. เห็นชอบ ให้ค่ายา,เวชภัณฑ์ เป็นสินค้าควบคุม ด้านนายกฯ ยันเหมาะสม

ครม. เห็นชอบ ให้ค่ายา,เวชภัณฑ์ เป็นสินค้าควบคุม ด้านนายกฯ ยันเหมาะสม

ครม. เห็นชอบตามการเสนอกำหนดยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมปี 2562 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (22 ม.ค. 2562) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ยา เวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์และบริการรักษาพยาบาล…