ที่เที่ยวจังหวัดนนทบุรี ล่องเรือไหว้พระ เทศบาลนครนนทบุรี

เที่ยวฟรี!! ล่องเรือไหว้พระ กับเทศบาลนครนนท์ ‘ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้’

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ไหว้เจ้า ภายใต้แนวคิด ‘ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้’ ประจำปี 2562 เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62…

Home / NEWS / เที่ยวฟรี!! ล่องเรือไหว้พระ กับเทศบาลนครนนท์ ‘ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้’

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ไหว้เจ้า ภายใต้แนวคิด ‘ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้’ ประจำปี 2562 เริ่มวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62 วันอาทิตย์ที่ 2,9,16 มิถุนายน รวม 4 อาทิตย์

วันนี้ (21 พ.ค.62) ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นางรติวัณณ บุญประคอง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนนทบุรี ร่วมแถลงข่าวในกิจกรรมดังกล่าว

โดยกิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลนครนนทบุรี ได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ‘ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้’ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ถือเป็นการรวมเอาของดีประจำถิ่นของจังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน แบะศาสนสถานที่สำคัญ

สำหรับกิจกรรมนี้จะมีการพาท่องเที่ยวลงเรือล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์ ชื่นชมธรรมชาติ วิถีชีวิต และได้ร่วมทำบุญไหวพระ ไหว้เจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และมีชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ได้นำสินค้า อาหารขึ้นชื่อมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยว

ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน นอกเหนือจากการที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในแบบวิถีไทย โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่หลายแห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดนนทบุรีในอีกหลายแง่มุม ทั้ง 11 สถานที่ โดยเริ่มจาก ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ศาลหลักเมืองเดิม วัดโตนด วัดบางระโหง วัดไทรม้าใต้ วัดแคนอก วัดแดงธรรมชาติ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ วัดฉิมพลี และวัดปรมัยยิกาวาส

โดยทั้งหมดจะเป็นการเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา ที่มีความปลอดภัยและให้การดูแลเป็นอย่างดี รวมทั้งมีมัคคุเทศก์ประจำเรือ ที่จะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ อีกทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะคอยดูแลภายในเรือทุกลำ

ทั้งนี้โครงการ ‘ท่องเที่ยววิถีนนท์ ที่คนยังไม่รู้’ ประจำปี 2562 จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62 วันอาทิตย์ที่ 2,9,16 มิถุนายน รวม 4 อาทิตย์ สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-10.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี