มันสำปะหลัง เงินเยียวยาเกษตรกร

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันฯเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

Home / NEWS / ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินประกันฯเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
  • โดยประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน วงเงินกว่า 9,500 ล้านบาท
  • ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่าย เป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 ธ.ค. 63 นี้ และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 ธ.ค. 63 นี้ และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โดยประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน วงเงินกว่า 9,500 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้

  • 1.เกณฑ์ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน
  • 2.เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
  • 3.กรมส่งเสริมการเกษตรฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

สามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

X