วันเต่าโลก

สวนสัตว์จัดบุฟเฟต์ให้น้องเต่า เนื่องในวันเต่าโลก พร้อมกับให้ออกกำลังกาย

ที่สวนสัตว์สงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเลี้ยงบุฟเฟต์ ให้กับเต่าที่เลี้ยงไว้ในส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน เนื่องจากในวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันเต่าโลก” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนในการอนุรักษ์เต่าทะเลและเต่าบกของไทยและเต่ามีแนวโน้มลดลงทั่วโลก วันที่ 23 พ.ค.2562 ที่สวนสัตว์สงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเลี้ยงบุฟเฟต์ ให้กับเต่าที่เลี้ยงไว้ในส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน …

Home / NEWS / สวนสัตว์จัดบุฟเฟต์ให้น้องเต่า เนื่องในวันเต่าโลก พร้อมกับให้ออกกำลังกาย

ที่สวนสัตว์สงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเลี้ยงบุฟเฟต์ ให้กับเต่าที่เลี้ยงไว้ในส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน

เนื่องจากในวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันเต่าโลก” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนในการอนุรักษ์เต่าทะเลและเต่าบกของไทยและเต่ามีแนวโน้มลดลงทั่วโลก

วันที่ 23 พ.ค.2562 ที่สวนสัตว์สงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเลี้ยงบุฟเฟต์ ให้กับเต่าที่เลี้ยงไว้ในส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน  โดยมีเมนูอาหารบุฟเฟต์ที่พิเศษสุดๆ มากกว่าวันธรรมดา เพราะมีถึง 7 เมนู ทั้งแอปเปิ้ล พริกหยวก แตงโม ดอกกระบองเพชร ดอกอัญชัญ ฟักทอง และองุ่น ให้เต่าทั้ง 7 ตัว ได้กินอย่างเอร็ดอร่อย และเป็นบุฟเฟต์ที่ให้เต่ากินด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นการโยนกับเชือกห้อยลงมา แทนที่จะวางไว้กับพื้น

ซึ่งวิธีการนี้ต้องการให้เต่าแต่ละตัวได้เคลื่อนไหวยึดแข้งยืดขา เพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย แทนที่จะนั่งกินนอนกินแบบธรรมดา ซึ่งกว่าที่เต่าจะกินได้ก็ต้องใช้ความพยายามในการใช้ปากงับพอตัวเพราะอาหารที่ห้อยไว้แกว่งไปมาตลอด แต่บางตัวก็ฉลาดใช้ขาจับอาหารเอาไว้และใช้ปากงับ

สำหรับเต่าในประเทศไทย มีเต่าทะเล จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เต่ากระ เต่าตนุ เต่ามะเฟือง และ เต่าหญ้า ส่วนเต่าบก เช่น เต่าบัว เต่าหับ เต่าหวาย ในทุกๆ ปี จะมีเต่าตายจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงเข้าไปรุกถิ่นอาศัยของเต่าทะเลมากไป หรือ เต่าบก เกิดจากชาวบ้านทำลายแหล่งขยายพันธุ์ต่างๆ จนตาย อีกทั้งพื้นที่ที่เต่าใช้วางไข่ ได้ถูกทำลายแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทำให้เต่าไม่สามารถขึ้นมาวางไข่ได้