ปลูกองุ่น ปลูกองุ่นไร้สาร องุ่น ไร่แสนสุข

อดีตข้าราชการประมง ปลูกองุ่นไร้สาร-ไร้เมล็ด สร้างรายได้งาม

อดีตข้าราชการสังกัด ประมงจังหวัดพะเยา ปลูกองุ่นไร้สาร และไร้เมล็ด ออกจำหน่ายหลังเกษียณอายุราชการ เป็นที่ต้องการของตลาด จนไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย โดยในแต่ระรอบจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้กว่า 5-6 หมื่นบาท นางโสภา สุขแสงโชติ อดีตข้าราชการสังกัดประมงจังหวัดพะเยา วัย 61…

Home / NEWS / อดีตข้าราชการประมง ปลูกองุ่นไร้สาร-ไร้เมล็ด สร้างรายได้งาม

อดีตข้าราชการสังกัด ประมงจังหวัดพะเยา ปลูกองุ่นไร้สาร และไร้เมล็ด ออกจำหน่ายหลังเกษียณอายุราชการ เป็นที่ต้องการของตลาด จนไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย โดยในแต่ระรอบจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้กว่า 5-6 หมื่นบาท

นางโสภา สุขแสงโชติ อดีตข้าราชการสังกัดประมงจังหวัดพะเยา วัย 61 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บผลผลิตองุ่นไร้เมล็ดพันธ์บิวตี้ซิสเลทไร้สาร ที่ขณะนี้ผลผลิตเริ่มสุก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว นางโสภา ใช้เวลาจากหลังเกษียณอายุราชการ ทำสวนองุ่นไร้สารในนาม ไร่แสนสุข

นางโสภา เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้เซ็ตเลท มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้ยังสามารถเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มที่ โดยการปลูกองุ่นดังกล่าวนั้น ตนเองได้ทำการปลูกไว้จำนวน 31 ต้น

โดยวิธีการปลูกนั้นจะปลอดสารเคมีและจะใช้วิธีการธรรมชาติในการดูแลผลผลิต จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพไร้สาร และเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยในแต่ละปีจะสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวน 2 รอบ และในแต่ละรอบนั้นก็จะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ 5-6 หมื่นบาท เนื่องจากผลผลิตของตนเองนั้นจะมีผู้มาสั่งจองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตออกและสุก และมีการสั่งจองตาม Facebook ซึ่งปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ซึ่งจะจำหน่ายในราคาที่ถูกเพียงกิโลกรัมละ 180 บาท และในแต่ละรอบนั้นก็จะสามารถจำหน่ายหมดโดยที่ไม่ต้องวางขายตามท้องตลาด ซึ่งจะมีผู้สั่งจองมารับที่สวนด้วยตนเอง สำหรับการผลิตนั้นเราจะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และจะไม่ใช้สารเคมีใดๆ

X