ข่าวภูมิภาค ทุเรียนก้านยาว ทุเรียนนนท์ ประมูลทุเรียน

เตรียมจัดประมูล ‘ทุเรียนนนท์’ หารายได้ช่วย รพ. ซื้อเครื่องมือแพทย์

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัดร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ปี 2562 (Nonthaburi the King of Durian)…

Home / NEWS / เตรียมจัดประมูล ‘ทุเรียนนนท์’ หารายได้ช่วย รพ. ซื้อเครื่องมือแพทย์

ประเด็นน่าสนใจ

  • การประมูลทุเรียนนนท์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
  • รายได้ที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ก็จะนำไปอบให้กับรพ.ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีปีที่แล้ว
  • ปีที่ผ่านมา การประมูลทุเรียนนนท์ก้านยาวลูกที่แพงที่สุดมีราคาสูงถึงลูกละ 800,000 บาท

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี จำกัดร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ปี 2562 (Nonthaburi the King of Durian) ชวน “ช้อปชมและชิม” สุดยอดทุเรียนเมืองนนทบุรี

เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ตามภูมิปัญญาของชาวสวนจังหวัดนนทบุรี

และส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้มีศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจทุเรียนระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญเราจะร่วมปลูกฝังอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ การส่งเสริมคงไว้ซึ่งสวนทุเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขวัญกันมายาวนาน

ตลอดจนการรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนนนท์ให้เป็นตำนาน โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ภายในงานนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ และผลไม้ต่างๆจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแล้วยังมีการประมูลทุเรียนนนท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีที่สุด หาทานยากที่สุด และราคาแพงที่สุด

เนื่องจากไม่สามารถหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดทั่วไป การประมูลทุเรียนนนท์จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำรายได้มอบเป็นการกุศล ซึ่งทุเรียนที่จะนำมาประมูลมีทั้งหมด 9 ลูก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะได้ตัดทุเรียนที่จะนำมาประมูลด้วยตัวเอง โดยปีที่แล้ว การประมูลทุเรียนนนท์ก้านยาวลูกที่แพงที่สุดมีราคาสูงถึงลูกละ 800,000 บาท ยอดประมูลรวมทั้งสิ้น 2,890,000 บา

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี พร้อมคณะจัดงาน THE KING OF DURIAN 2019 ได้เดินทางไปที่สวนป้าต้อยลุงหมู ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อตัดทุเรียนพันธุ์หมอนทองจำนวน 1 ลูก ที่ได้รับบริจาคจากเจ้าของสวนเพื่อนำไปร่วมประมูลในงานดังกล่าว

โดยนายภานุได้ปีนขึ้นไปตัดลูกทุเรียนที่อยู่บนต้นด้วยตนเอง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสวนยายละมัย ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางศรีเมือง เพื่อตัดทุเรียนพันธุ์หมอนทองจำนวน 1 ลูก และสวนของลุงรักษ์ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน อีกจำนวน 2 ลูก หลังจากนั้นก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่นำลูกทุเรียนทั้งหมดไปไว้ที่บริเวณสถานที่จัดงาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายภานุ กล่าวว่าสำหรับการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ “THE KING OF DURIAN 2019” นี้ ทางจังหวัดและคณะผู้จัดงานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และหาซื้อได้ยากตามท้องตลาด เช่นพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทองและอีกหลากหลายสายพันธุ์

ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจดทะเบียนรับรองว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์แท้จากนนทบุรี ซึ่งผู้ที่ซื้อจะต้องสังเกตสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ขั้วของผลทุเรียน ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ใช่ของนนท์แท้ ซึ่งสติ๊กเกอร์นี้ผู้อื่นจะนำไปติดเองไม่ได้ต้องมีการขอขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ส่วนรายได้ที่ได้จากการประมูลครั้งนี้ก็จะนำไปมอบให้กับรพ.ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจและอยากร่วมทำบุญ มาร่วมประมูลทุเรียนกัน ที่สำคัญจะได้ลิ้มรสชาดทุเรียนนนท์แท้ๆ ผวจ.นนท์เปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์

X