ลิงแสม เลี้ยงลิงแสม

ชาวบ้านนำผลไม้มาเลี้ยงลิงแสมนับร้อยตัว เนื่องจากอาหารตามธรรมชาติลดลง

ชาวบ้านนำผลไม้มาเลี้ยงลิงแสม ที่อาศัยอยู่บนเขากอบ เนื่องจากอาหารตามธรรมชาติลดลง เพราะสภาพอากาศที่ร้อน วันที่ 28 เมษายน 2562 ลิงแสมนับร้อยตัวอาศัยอยู่บนเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเขากอบนั้นเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์…

Home / NEWS / ชาวบ้านนำผลไม้มาเลี้ยงลิงแสมนับร้อยตัว เนื่องจากอาหารตามธรรมชาติลดลง

ชาวบ้านนำผลไม้มาเลี้ยงลิงแสม ที่อาศัยอยู่บนเขากอบ เนื่องจากอาหารตามธรรมชาติลดลง เพราะสภาพอากาศที่ร้อน

วันที่ 28 เมษายน 2562 ลิงแสมนับร้อยตัวอาศัยอยู่บนเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเขากอบนั้นเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้สัตว์มาอาศัยอยู่ แต่ในช่วงหน้าแล้ง สภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลกระทบกับลิงที่อาศัยอยู่บนเขากอบ เนื่องจากผลไม้ตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงนำผลไม้ เช่น กล้วย มะม่วงสุก มาให้กับลิงแสมได้กิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์ เมื่อเห็นชาวบ้านนำผลไม้มาให้ ลิงได้ลงมารับอาหารไปกิน บางตัวก็รับกับมือของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านดีใจมากที่ลิงลงมากินผลไม้ ชาวบ้านบางรายได้นำผลไม้มาให้ลิงกินทุกวัน โดยลิงแสมจะลงมากินผลไม้ในช่วง 17.00 น.ของทุกวัน

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะว่าเขากอบนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง คือ ถ้ำเลเขากอบ เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหินงอก หินย้อยที่สวยงาม มีถ้ำลอดท้องมังกร ที่สร้างความหวาดเสียว และความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยว จึงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก