ข่าวปปช. บัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง-ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง-ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 5 ราย 6 บัญชี

วันนี้ (1 มี.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจำนวน 5 ราย 6 บัญชี ได้แก่

1.น.ส.วิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

2.น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

3.นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

4.นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

5.นายฐิติเชษฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ให้สาธารณชนทราบ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-29 มี.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อ.เมือง จ.นนทบุรี

สำหรับบัญชีทรัพย์ น.ส.วิไล ตันตินันท์ธนา พร้อมด้วย นายวรวรรธน์ ภิญโญ คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 38,623,089 บาท (หนี้สินรวม 567,721 บาท)เป็นทรัพย์สินของ น.ส.วิไล 29,893,069 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 9,297,741 บาท รวมทรัพย์สิน 39,190,811 บาท

น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ พร้อมด้วย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 42,867,595 บาท (หนี้สินรวม 618,657 บาท)เป็นทรัพย์สินของ น.ส.รุ่งมณี 10,876,073 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 32,610,179 บาท รวมทรัพย์สิน 43,486,252 บาท

นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม พร้อมด้วย นางมัณฑณา ชนะสงคราม คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 22,804,004 บาท (หนี้สินรวม 846,580 บาท) เป็นทรัพย์สินของ นายพิพัทธ์ 23,236,469 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 414,065 บาท รวมทรัพย์สิน 23,650,585 บาท

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ขีดขิน คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 177,622,064 บาท (หนี้สินรวม 4,107 บาท) เป็นทรัพย์สินของ นายเลิศวิโรจน์ 148,025,580 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 29,600,590 บาท รวมทรัพย์สิน 177,626,171 บาท

นายฐิติเชษฏฐ์ นุชนาฏ พร้อมด้วย นางสุภารัตน์ นุชนาฏ คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 58,395,918 บาท (หนี้สินรวม 512,286 บาท) เป็นทรัพย์สินของ นายฐิติเชษฏฐ์ 35,392,869 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 21,515,335 บาท รวมทรัพย์สิน 58,908,204 บาท

พร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 3 ราย ได้แก่

1.พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2561

2.นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2561 และ

3.นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561

ให้สาธารณชนทราบ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-29 มี.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) อ.เมือง จ.นนทบุรี

สำหรับ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ พร้อมด้วย นางอินทิรา คชรักษ์ คู่สมรส รวมถึง ด.ช.วรรณวุฒิ คชรักษ์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 87,437,805 บาท (หนี้สินรวม 10,618,816 บาท) เป็นทรัพย์สินของ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ 75,841,717 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 20,962,721 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,252,183 บาท รวมทรัพย์สิน 98,056,622 บาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ พร้อมด้วย นางจณัญญา เศวตรุนทร์ คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 79,541,588 บาท (ไม่มีหนี้) เป็นทรัพย์สินของ นายพงษ์ภาณุ 51,636,972 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 27,904,616 บาท

และ นายเวทย์ นุชเจริญ พร้อมด้วย นางจันทนา นุชเจริญ คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 29,392,916 บาท (หนี้สินรวม 8,399,181 บาท) เป็นทรัพย์สินของ นายเวทย์ 21,810,028 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 15,982,069 บาท รวมทรัพย์สิน 37,792,097 บาท


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

‘ศรีสุวรรณ’ ลุยเมืองเก่าสุโขทัยล่า 2 หมื่นชื่อถอดถอน 5 ป.ป.ช.

‘ศรีสุวรรณ’ ลุยเมืองเก่าสุโขทัยล่า 2 หมื่นชื่อถอดถอน 5 ป.ป.ช.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลุยเมืองเก่าสุโขทัยล่า 2 หมื่นชื่อถอดถอน 5 ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมายังเมืองเก่าสุโขทัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีโอกาสได้เข้าชื่อร่วมถอดถอน 5 ป.ป.ช.…

X