วัคซีนโควิด-19 โควิด-19

‘วัคซีนโควิด-19’ ฝีมือจีน แสดงผลต้านไวรัสในสัตว์ได้ดี

การทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของจีนในสัตว์ พบความสามารถกระตุ้นแอนติบอดีชนิดดี มาต้านทานไวรัสได้ดี มีการทดลองในหนูและสัตว์ตระกูลลิง

Home / NEWS / ‘วัคซีนโควิด-19’ ฝีมือจีน แสดงผลต้านไวรัสในสัตว์ได้ดี

ประเด็นน่าสนใจ

  • การทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของจีนในสัตว์ พบความสามารถกระตุ้นแอนติบอดีชนิดดี มาต้านทานไวรัสได้ดี
  • มีการทดลองในหนูและสัตว์ตระกูลลิง
  • วัคซีนทางเลือกสำหรับโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มประสบผลสำเร็จ ซึ่งพร้อมใช้งานในระดับสากลและเข้าถึงได้ในระดับโลก

ผลการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ระบุว่าการทดสอบวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีนในสัตว์ พบความสามารถกระตุ้นแอนติบอดีชนิดดี (neutralizing antibody) มาต้านทานไวรัสได้ดี

เซลล์ (Cell) วารสารการแพทย์ ได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่าเออาร์ซีโอวี (ARCoV) วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่พัฒนาโดยจีน ชักนำให้เกิด “แอนติบอดีชนิดดีและภูมิคุ้มกันทีเซลล์ (T-cell)” ในหนูและสัตว์ตระกูลลิงที่ไม่ใช่มนุษย์

“การฉีดวัคซีนเออาร์ซีโอวีช่วยเสริมการปกป้องเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ในหนูทดลองอย่างเต็มกำลัง” ผลการศึกษากล่าวอ้างถึงไวรัสก่อโรคโควิด-19

นอกจากนั้นผลการศึกษาชี้ว่าเออาร์ซีโอวีเป็น “วัคซีนทางเลือกสำหรับโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มประสบผลสำเร็จ ซึ่งพร้อมใช้งานในระดับสากลและเข้าถึงได้ในระดับโลก”

ที่มา : XinhuaThai

X