คงค่าเอฟที สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

ตรึงค่าไฟเดือน พ.ค. – ส.ค. บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือน พ.ค-ส.ค. 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน เพื่อบรรเทาค่าของชีพของประชาชนน.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน…

Home / NEWS / ตรึงค่าไฟเดือน พ.ค. – ส.ค. บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บเดือน พ.ค-ส.ค. 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน เพื่อบรรเทาค่าของชีพของประชาชน

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า หากไม่มีการคงค่าเอฟทีภายใต้สมมุติฐานประมาณการค่าเอฟทีในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2562 จะส่งผลให้ค่าเอฟทีที่เรียกเก็บในงวดดังกล่าว เท่ากับ -4.20 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟอยู่ที่ 3.7136 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลราคาเพิ่ม)

“กกพ. ชุดปัจจุบันมีนโยบายเน้นการบริหารจัดการค่าเอฟทีให้ได้มากที่สุด ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมัน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยผลจากการกำกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของการไฟฟ้าในปี 2561 จึงทำให้มีเงินบริหารเอฟที จำนวน 4,576 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อคงค่าเอฟที บรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน” นางสาวนฤภัทร กล่าว