คดีโฮปเวลล์ บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ‘คดีโฮปเวลล์’ รัฐต้องจ่าย 2.4 หมื่นล้าน

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องคืนค่าตอบแทน ที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมดอกเบี้ยราว 24,000 ล้านบาท

Home / NEWS / ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ‘คดีโฮปเวลล์’ รัฐต้องจ่าย 2.4 หมื่นล้าน

ประเด็นน่าสนใจ

  • คดีนี้ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องคืนค่าตอบแทน ที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมดอกเบี้ยราว 24,000 ล้านบาท
  • ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง

วันนี้ (22 ก.ค.63) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ขอให้รื้อคดีที่อนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดไปว่า กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องคืนค่าตอบแทน ที่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการ พร้อมดอกเบี้ยราว 24,000 ล้านบาท ให้กับบริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 หมายเลขแดงที่ 64/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่ให้ผู้ร้องทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนที่ผู้คัดค้านชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการ พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้คัดค้าน

X