ข่าวสดวันนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ความคืบหน้าการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านรองปลัด กทม. กำชับหน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้

วันที่ 8 มี.ค. 2562 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรุงเทพมหานครฝ่ายสถานที่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางเสด็จขบวนพยุหยาตราสถลมารถในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยรายละเอียดการดำเนินการ อาทิ การปรับพื้นผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงท่อระบายน้ำ การขีดสีตีเส้นจราจร การจัดระเบียบสายสื่อสาร ตลอดจนไฟฟ้าส่องสว่าง และการเตรียมความพร้อมการระบายน้ำหากเกิดฝนตก ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการไปได้แล้วกว่า 70% คาดว่าจะเสร็จครบทั้งหมดภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้

ทั้งนี้รองปลัด กทม. ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น รวมถึงตรวจสอบป้ายโฆษณาที่อยู่บริเวณอาคารบ้านเรือนไม่ให้กระทบเส้นทาง ขณะที่สำนักการโยธาได้ดำเนินการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณ 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และรอบสวนจิตรลดา ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะเริ่มติดตั้ง

ขณะที่การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจุดที่ไม่สามารถนำลงดินได้จะจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ส่วนแผนงานที่ร่วมมือกับ กสทช. การไฟฟ้า และทีโอที ได้แบ่งเป็น 2 โซน โดยโซนที่ 1 คือ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนราชินี ซึ่งจะเริ่มมีการตัดสายตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มี.ค. และจะมีการเก็บสายในวันที่ 14 – 15 มี.ค. ส่วนในโซนที่ 2 จะมีถนนตะนาวฝั่งไปถนนราชดำเนิน ถนนตะนาวฝั่งไปถนนข้าวสาร ถนนสิบสามห้าง ถนนพระสุเมรุ จะเริ่มตัดสารตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มี.ค.

ทั้งนี้ กทม. ได้รับผิดชอบภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่ การอัญเชิญน้ำอภิเษก การจัดการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จ และภารกิจอื่นๆ จำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านกายภาพ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ และถนน ด้านการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร และด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

สำหรับในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจ ดังนี้ 1. การปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ทางเท้า คันหิน คอกต้นไม้ ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบการระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ ศาลาที่พักผู้โดยสาร การทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรในพื้นที่การจัดงานพระราชพิธีฯ ให้เรียบร้อยสวยงามกว่า 20 เส้นทาง

2. การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงาน กสทช. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3. การปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และมุมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน รวม 32 ซุ้ม และจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อีกกว่า 100 ซุ้ม พร้อมธงประดับเสา จำนวน 4,000 ชุด

4. การประดับตกแต่งเมือง ได้แก่ การวางต้นไม้ ดอกไม้ประดับ การตกแต่งด้วยงานดอกไม้สด และการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้

5. การซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีฯ รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย โบราณสถานประเภทกำแพงและประตูเมืองบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร 1 แห่ง โบราณสถานประเภทสะพาน 7 แห่ง โบราณสถานประเภทอนุสาวรีย์ 3 แห่ง

6. โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ เป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาเมืองด้วยการสนับสนุนสีทาอาคารและถนนที่มีความเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนสิบสามห้าง ถนนพระสุเมรุ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร และถนนเจริญกรุง

WRITER

RELATED

เริ่มใช้แล้ว ธนบัตรที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

เริ่มใช้แล้ว ธนบัตรที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ทาง ธปท. ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

รัฐบาล เผยไร้ข่าวสำคัญ ในวันที่ 2 มี.ค. หลังลือ “บิ๊กตู่” เตรียมแถลง

รัฐบาล เผยไร้ข่าวสำคัญ ในวันที่ 2 มี.ค. หลังลือ “บิ๊กตู่” เตรียมแถลง

จากกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ในวันที่ 2 มี.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกมาประกาศว่าจะมีข่าวใหญ่ในวันดังกล่าว จนทำให้เกิดกระแสความอยากรู้ว่าข่าวที่ว่าคืออะไรกันแน่ จะเป็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่อย่างไรนั้น ล่าสุด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี…

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มี.ค.63 : ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองทุกภาค อากาศร้อนกลางวัน

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มี.ค.63 : ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองทุกภาค อากาศร้อนกลางวัน

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงายสภาพอากาศโโยทั่วไปประจำวันที่ 2 มี.ค. 2563 พบว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง…