เลือกตั้ง 62 : ‘ป๋าเปรม’ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ณ เขตดุสิต

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com“ วันนี้ (17 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนสุโขทัย ถ.สุโขทัย…

Home / NEWS / เลือกตั้ง 62 : ‘ป๋าเปรม’ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ณ เขตดุสิต

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

วันนี้ (17 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนสุโขทัย ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กทม. พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางเข้าเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกภายหลังมีกระแสข่าวว่า พล.อ.เปรม ไม่สบาย เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลายครั้ง

ทั้งนี้ ในปีนี้กำลังพลส่วนใหญ่ของกองทัพบกทั่วประเทศ จะเดินทางไปเลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากติดภารกิจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในวันที่ 24 มี.ค. 62 รวมทั้งขณะนี้มีศูนย์ฝึกยกระดับพลทหารเพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง เพื่อนำไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน 4 ศูนย์ คือ กทม. จ.ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว

สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า ตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 928,789 คน ส่วนจังหวัดที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ จ.อำนาจเจริญ 2,181 คน หน่วยเลือกตั้งที่ลงทะเบียนมากสุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เขต 13 ที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และโรงเรียนบ้านบางกะปิ มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 61,401 คน

ตามด้วยหน่วยเลือกตั้งสวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค สาขาพระราม 2 จำนวน 42,508 คน และหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานเขตห้วยขวาง 40,816 คน โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ขยายเวลาลงคะแนนเป็น 08.00-17.00 น. จากเดิม 08.00-15.00 น.

ข้อควรรู้ สิ่งที่ห้ามกระทำในการเลือกตั้งเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจมีโทษ

1.ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ดังนั้น หลังเวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง จะต้องหยุดปราศรัย หยุดหาเสียงทันที ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 147 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ห้ามกระทำการใดๆ โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้

ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 152 จำคุกตั้งแต 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

3.ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีดังกล่าวใช้บังคับกับวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหรือเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

4.ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

5.ห้ามจัดยานพาหนะ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

6.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกกจากที่เลือกตั้ง ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้งหรือทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

7.ห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ระหว่าง 7 วันก่อนถึงวันเลือกตั้งจนกระทั่งปิดหีบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ect.go.th/phuket/ewt_dl.php?nid=90&filename=index

 

 

X