กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ ฤดูฝน 2563

เตือน ฤดูฝนปี 63 ฝนน้อยกว่าปรกติแต่ยังมากกว่าปี 62 ปลายมิ.ย. มีฝนทิ้งช่วง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมอุตุฯ คาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้
 • ปริมาณฝนปีนี้ น้อยกว่าปรกติ ราว 5% แต่ยังมากกว่าปี 2562
 • ในช่วงปลายเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่
 • ช่วงสิงหาคม – กันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อน จึงอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ การคาดการฤดูฝนของไทยในปี 2563 นี้ โดยคาดว่า ฤดูฝนของประเทศไทยจะเริ่มในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2563 ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม 2563

โดยภาพรวมปริมาณน้ำฝนในปีนี้ จะน้อยกว่าค่าปรกติ ประมาณร้อยละ 5 แต่จะยังคงมีปริมาณน้ำมากกว่าฤดูฝนในปี 252 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงต้นฤดูฝนที่จะถึงนี้ ปริมาณฝนระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ปริมาณฝนจะน้อยกว่าปรกติ ช่วงกลางฤดูจะมีปริมาณใกล้เคียงกับค่าปรกติ ก่อนจะไปลดลงในช่วงปลายฤดูกาลราวร้อยละ 5%

ต้นฤดูฝน ( พฤษภาคม – มิถุนายน 2563)

ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนมากกว่าพื้นที่อื่น คือจะมีฝนตกร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักหลายแห่ง รวมถึงอาจจะมีฝนตกนักมากบางแห่ง

นอกจากนี้อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน ทำให้กลายเป็นพายุดีเปรสชั่น หรือ พายุไซโคลน และเคลื่อนเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย

บริเวณภาคตะวันอองเฉียงเหนือ (ตอนบน/ตอนล่าง) ภาคตะวันออก จะมีฝนตกชุก (สีเขียวเข้ม)

ช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม

ปริมาณฝนจะลดลง ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในบางแห่ง อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน หรือ พื้นที่ที่เกิดภัยแล้งซ้ำซาก

ช่วงเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2563

ฝนจะเริ่มกลับมาชุกอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีฝนตกร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ร่วมกับการมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หรือ น้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

โดยในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน คาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย 1-2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2563)

ปริมาณฝนจะเริ่มลดลง โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นจะตามด้วยภาวะอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า บริเวณตอนบนของภาค

แต่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และฝนตกหนักถึงหนักมาบางพื้นที่

ระหว่างเดือนกันยายน จะมีฝนตกหนักเกือบทั่วประเทศไทย (พื้นที่สีเขียวเข้ม)

เตือน/ระวัง

 • พฤษภาคม อาจเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง เป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้
 • สิงหาคม-กันยายน อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ต่อเนื่องกันหลายวัน ซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำล้นตลิ่งได้
 • พายุหมุนเขตร้อน มีแนวโน้มจะเป็นพายุลมแรง ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ บริเวณชายฝั่งจะมีคลื่นลมแรง คลื่นอาจจะสูงถึง 3-4 เมตร

พยากรณ์รายภาคในช่วงฤดูฝน 2563

ภาคเหนือ

 • พฤษภาคมและตุลาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 และ 20 ตามลำดับ (ค่าปกติ 178 และ 124 มิลลิเมตร)
 • มิถุนายนและสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5 และ 10 ตามลำดับ (ค่าปกติ 156 และ 223 มิลลิเมตร)
 • กรกฎาคมและกันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 176 และ 218 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พฤษภาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 187 มิลลิเมตร) จากนั้น ปริมาณฝนรวมจะต่่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 – 20 (ค่าปกติ 203, 211, 266, 242 และ 117 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พฤษภาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 187 มิลลิเมตร) จากนั้น ปริมาณฝนรวมจะต่่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 – 20 (ค่าปกติ 203, 211, 266, 242 และ 117 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

ภาคกลาง

 • พฤษภาคมและตุลาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 และ 20 ตามลำดับ (ค่าปกติ 172 และ 187 มิลลิเมตร)
 • มิถุนายน กรกฎาคมและกันยายน ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 5 และ 5 ตามลำดับ (ค่าปกติ 145, 156 และ 257 มิลลิเมตร)
 • สิงหาคม ปริมาณ ฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 181 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออก

 • พฤษภาคม สิงหาคมและตุลาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 5 และ 10 ตามลำดับ (ค่าปกติ 224 ,303 และ 226 มิลลิเมตร)
 • มิถุนายนและกรกฎาคม ปริมาณฝน รวมจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 (ค่าปกติ 262 และ 278 มิลลิเมตร)
 • กันยายน ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 330 มิลลิเมตร)

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

 • พฤษภาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 (ค่าปกติ 134 มิลลิเมตร)
 • มิถุนายนและสิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5
  (ค่าปกติ 113 และ 124 มิลลิเมตร)
 • กรกฎาคม กันยายนและตุลาคมปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ
  (ค่าปกติ 119, 150 และ 255 มิลลิเมตร ตามลำดับ)

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

 • พฤษภาคมและตุลาคม คาดว่าปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติ
  ร้อยละ 10 (ค่าปกติ 248 และ 292 มิลลิเมตร)
 • มิถุนายน กรกฎาคมและกันยายน ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10, 5 และ 5 ตามลำดับ (ค่าปกติ 157, 175 และ 334 มิลลิเมตร)
 • สิงหาคม ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 219 มิลลิเมตร)

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กรมอุตุฯ ประกาศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่ 2 พ.ย.นี้

กรมอุตุฯ ประกาศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่ 2 พ.ย.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศแจ้งเรื่องเรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยในปี พ.ศ.2564

กรมอุตุฯ เตือน ฉ.1 “พายุดีเปรสชั่น” กระทบไทย 24-25 ก.ย.นี้

กรมอุตุฯ เตือน ฉ.1 “พายุดีเปรสชั่น” กระทบไทย 24-25 ก.ย.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนฉบับที่ 1 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ทวีกำลังแรง

กรมอุตุฯ เตือนฉบับที่ 1 “พายุดีเปรสชัน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

กรมอุตุฯ เตือนฉบับที่ 1 “พายุดีเปรสชัน” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 8 – 23 ส.ค. – 11.00)

เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 8 – 23 ส.ค. – 11.00)

กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักถึงหนักมาก" ระหว่าง 21-23 ส.ค. 63 ในภาคเหนือ-อีสาน

อุตุฯ เตือนภาคใต้ ตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง – กทม.ฝนตก 30%

อุตุฯ เตือนภาคใต้ ตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง – กทม.ฝนตก 30%

เตือนประเทศไทยยังคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ และภาคตะวันออก

อุตุฯ เผยไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง – กรุงเทพฯ ฝนตก 60 %

อุตุฯ เผยไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง – กรุงเทพฯ ฝนตก 60 %

วันนี้ (2 มิ.ย.63) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย พยากรณ์อากาศทั่วไทย…

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน ตะวันออก ภาคใต้ ฝนตกหนัก-กทม. ฝนตก 60%

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน ตะวันออก ภาคใต้ ฝนตกหนัก-กทม. ฝนตก 60%

วันนี้ (3 มิ.ย.63) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย…

กรมอุตุฯ เตือนทั่วประเทศยังมีฝนตกหนัก – กทม.มีฝนฟ้าคะนอง 60%

กรมอุตุฯ เตือนทั่วประเทศยังมีฝนตกหนัก – กทม.มีฝนฟ้าคะนอง 60%

วันนี้ (4 มิ.ย.63) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล…

อุตุฯ เตือนภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้ ฝนตกหนัก-กทม.ฝนตก 60%

อุตุฯ เตือนภาคเหนือ ตะวันออก และภาคใต้ ฝนตกหนัก-กทม.ฝนตก 60%

วันนี้ (5 มิ.ย.63) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…

X