กกต ข่าวสดวันนี้ เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : เปิดภาพขั้นตอน การแยกบัตรเลือกตั้ง ที่ศูนย์ไปรษณีย์ หลักสี่

คัดลอก URL แล้ว

“ชี้ชะตาประเทศไทย เลือกตั้ง 2562 กับเว็บไซต์ MThai.com

ประธาน กกต. นำตรวจเยี่ยมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ที่ศูนย์ไปษณีย์เขตหลักสี่ ย้ำมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. , พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. พร้อมคณะได้เดินทางไปที่ศูนย์ไปรษณีย์เขตหลักสี่ เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ที่ลงคะแนนแล้ว  เพื่อตรวจเยี่ยมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร พร้อมกล่าวถึงการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา

โดยนายอิทธิพล บุญประคอง กล่าวว่า พร้อมทำความเข้าใจการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย และตรวจสอบการผ่าน เข้า-ออก บุคคลทุกคนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ศูนย์ไปรษณีย์ไทย

โดยภายในอาคารเก็บหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 350 เขตเลือกตั้ง และจะทำการส่งมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าส่งคืนพื้นที่หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งปกติ อย่างช้าภายในวันที่ 22-23 มี.ค.2562 ทั้งหมดทุกเขตเลือกตั้ง โดยบริเวณภายในอาคารคัดแยกได้ทำการติดตั้งกล้องวงจร ไว้ป้องกันอย่างเข้มงวดดังนั้นเป็นไปได้ยากที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในขั้นตอนนี้

ขณะที่ บรรยากาศภายในศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการคัดแยกบัตรเลือกตั้งต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (17 มีนาคม ) หลังจากปิดหีบลงคะแนน

โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ถ่ายทอดบรรยากาศการคัดแยก เพื่อให้ผู้แทนจากพรรคการเมือง สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการติดตามการคัดแยกได้รับชมอย่างใกล้ชิด โดยยังไม่มีผู้แทนจากพรรคการเมืองใดเข้ามาติดตามการคัดแยกในวันนี้

โดยในขณะนี้ปฏิบัติการการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ายังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดแยกซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.รับถุงตรวจสอบหมายเลขถุงว่าตรงกันหรือไม่ เมื่อเรียบร้อยจึงเซ็นรับ

2.เปิดถุงนับจำนวนว่าตรงกับยอดว่าตรงตามจำนวนที่แจ้งมาหรือไม่

3.เข้าเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ (OCR) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน เพื่อสลับหมุนเวียนทำการตรวจคัดแยกบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ กว่า 2.6 ล้านฉบับ ที่ถูกส่งมาจากทุกหน่วยเลือกตั้งในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเทศไทย

โดยตลอดการขนส่งจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัย ด้วยการใช้รถตำรวจ 1 คัน นำหน้ารถไปรษณีย์ และภายในรถไปรษณีย์ จะมีตำรวจ 1-2 นาย คอยเฝ้าดูความเรียบร้อย ทั้งยังมีการติดกล้องวงจรปิดภายในรถ และติดตั้งระบบติดตาม (GPS) เพื่อคำนวณระยะเวลาการเดินทาง

ทั้งนี้ทั้งนั้นขั้นตอนแรกจะมีการนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการเปิดถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง และตรวจนับจำนวนซองบัตรเลือกตั้งพร้อมบันทึกรายงานการตรวจนับต่อไป


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง

  • คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งฯ รับไม้ต่อ รับมอบบัตร-นับคะแนน

ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 26 (3.2) กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่า “คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร” อย่างน้อย 5 คน เพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับการนับคะแนน การไปเบิกหีบเลือกตั้ง และ ข้อ 193 ยังกำหนดว่า

ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร แต่ละชุดที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำเขตเลือกต้ังแต่งต้ังตาม ข้อ 26 ดำเนินการรับและตรวจนับ จำนวนซองใส่บัตรเลือกต้ังจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร ที่คณะกรรมการมอบหมายตามข้อ 192 ว่าตรงตามจำนวนที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรท่ีคณะกรรมการมอบหมายแจ้งหรือไม่

  • ขั้นตอนของการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และนอกเขตเลือกตั้ง อยู่ในข้อ 199 และข้อ 200 ของ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เมื่อถึงวันเลือกตั้ง (24 มีนาคม 2562) หลังเวลา 17.00 น. ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 คน ไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายที่เก็บรักษาไว้ แล้วนำไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง)

2.ดำเนินการนับคะแนนแต่ละหีบ

3.เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้นำผลคะแนนแต่ละหีบมารวมกัน และนำส่งผลคะแนนให้ “คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง” ต่อไป

  • หากบัตรเลือกตั้งไปถึงสถานที่นับไม่ทันเวลาเริ่มนับคะแนน ถือเป็นบัตรเสีย

ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อ 200 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า กรณี “บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง” หรือ “บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ” หรือ “บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ไปถึงสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งหลังจากเริ่มการนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่า บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย

โดยให้กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย นำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมอบให้ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจังหวัดเก็บรักษาไว้ และให้บันทึกการดำเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส. 5/6) โดยอนุโลม

เจ้าหน้าที่ กกต.ระบุว่า การดำเนินการที่ล่าช้าจนทำให้เกิดบัตรเสีย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เป็นบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เช่น กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้ จนมาส่งบัตรเพื่อนับคะแนนไม่ทัน ที่ผ่านมาบัตรที่เสียกรณีแบบนี้นับเป็นจำนวนที่ไม่มาก หากมีจำนวนเยอะ ในเขตเลือกตั้งไหน กกต. จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจว่าจะมีการจัดเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นหรือไม่

ซึ่งจากข่าวการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งบัตรเลือกตั้งบ้างในบางประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็เลือกตั้งไม่พร้อมกัน และวันสุดท้ายคือวันที่ 16 มีนาคม 2562 ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตก็จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งเท่ากับว่า กกต. จะมีเวลาในการขนส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนน 1 สัปดาห์

ขอบคุณข้อมูลจาก ilaw.or.th

 

 


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ ศิวิไลซ์ ที่ ควีน เบญจรัตน์ จะสวมใส่ในการประกวด Miss Supranational 2021

ชุดประจำชาติ เป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมของฝั่งตะวันตกและตะวันออก ด้วยการนำผ้าลูกไม้มาตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นแบบตะวันตก ออกแบบช่วงแขนให้พอง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

X