เกณฑ์ทหาร

ประกาศกำหนดการเกณฑ์ทหาร เริ่ม 1-12 เม.ย. นี้ เว้น 6 เม.ย วันจักรี

ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2562 (เว้นวันที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี) สำหรับ วัน เวลา…

Home / NEWS / ประกาศกำหนดการเกณฑ์ทหาร เริ่ม 1-12 เม.ย. นี้ เว้น 6 เม.ย วันจักรี

ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2562 (เว้นวันที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี) สำหรับ วัน เวลา สถานที่ตรวจเลือกฯ ของตนเอง ให้ดูที่หมายเรียกฯ สด.35 ที่ไปรับมาจากสัสดีอำเภอ ภูมิลำเนาทหาร

ทั้งนี้ เอกสารที่ทุกคนที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีคือ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบสำคัญ สด.9 และ 3. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 ซึ่งการเริ่มต้นเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อกลับภูมิลำเนา จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน

ข้อควรรู้ : การเกณฑ์ทหาร เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดหน้าที่นี้ให้เฉพาะชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

สำหรับ ชายไทยเริ่มเป็นทหารกองเกินนับแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ากองประจำการได้เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ทหารกองเกินเมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบกำหนด หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือมีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์ จะถูกปลดเป็นทหารกองหนุน เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุครบตามที่กำหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพ้นราชการทหาร ในระหว่างที่เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลได้ตามที่กระทรวงกลาโหมเห็นสมควร และอาจถูกระดมพลได้หากมีพระราชกฤษฎีกา

X