โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

มจธ. ออกทรานสคริปต์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้ นศ.สะดวกไม่ต้องเดินทาง

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีประกาศให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งมีมาตรการให้ลดจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนั้น มจธ. ยังได้นำเทคโนโลยี Blockchain เพื่อประโยชน์ในการออกเอกสารทางการศึกษาเต็มรูปแบบ

มจธ. ออกทรานสคริปต์ออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ช่วงโควิด-19

เทคโนโลยี Blockchain เป็นความร่วมมือกับบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม B.VER ที่สามารถทำการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มาใช้กับระบบการออกใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของ มจธ. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นขอฝึกงาน การสมัครงาน การสมัครเข้าศึกษาต่อ และการขอทุนการศึกษา โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอเอกสารด้วยตนเอง โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มจธ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ด้วยแพลตฟอร์ม Blockchain นี้ ทำให้ มจธ. สามารถคงให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการภายใต้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ได้เป็นอย่างดี

การให้บริการออกใบรายงานผลการศึกษาดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี Blockchain มีประโยชน์อย่างมากในการลดขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา และการตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการใช้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำส่งไปยังองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทที่ร้องขอได้ทันที

และทางองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท สามารถลงทะเบียน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารผ่านระบบได้เอง ด้วยความโปร่งใส ความปลอดภัย และความรวดเร็ว สามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารที่ได้รับเป็นเอกสารตามจริงที่ไม่ได้ผ่านการแก้ไข ปรับปรุง หรือดัดแปลงข้อมูลได้ทันที

เนื่องจากเอกสารทางการศึกษาของนักศึกษาจะถูกกำกับความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบัน ด้วยการเข้ารหัสที่เป็น Digital Fingerprint ซึ่งไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารได้

WRITER

RELATED

ราชทัณฑ์ แจงประเด็นโควิด – 19 ของรุ้ง ปนัสยาฯ

ราชทัณฑ์ แจงประเด็นโควิด – 19 ของรุ้ง ปนัสยาฯ

เปิดไทม์ไลน์ตรวจหาเชื้อแล้ว 2 ครั้งไม่พบเชื้อ / ปูพรมตรวจหาเชื้อแล้ว 100%

Yamaha ส่งมอบลังกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

Yamaha ส่งมอบลังกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ยามาฮ่าเดินหน้าร่วมใจต้านภัยโควิด-19 สนับสนุนลังกระดาษสำหรับการสร้างเตียงสนามเพื่อผู้ป่วยโควิด จำนวน 100 เตียง

ผ่อนคลาย ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’ นั่งกินที่ร้านได้ 25% ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ผ่อนคลาย ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’ นั่งกินที่ร้านได้ 25% ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ที่ประชุม ศบค. ได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาราจักร จากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด ปรับเหลือ 4 จังหวัด

อว. รายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก

อว. รายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนโรคโควิด-19 ทั้งสองชนิดที่ฉีดในคนไทย ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า “ทั้งวัคซีนของซิโนแวก…

ย้อนไทม์ไลน์500 วัน กับโควิด-19 โดยหมอแก้ว รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ย้อนไทม์ไลน์500 วัน กับโควิด-19 โดยหมอแก้ว รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

สถานการณ์ในขณะนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดเท่าที่เราเผชิญกันมา

กัมพูชาป่วยโควิด-19 เพิ่ม 358 ราย ดับอีก 5 ราย

กัมพูชาป่วยโควิด-19 เพิ่ม 358 ราย ดับอีก 5 ราย

ยอดสะสมทะลุ 2 หมื่นราย / เร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่สีแดง

POWER PAT ส่งต่อพลังบวก! แต่งเพลง พลัง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

POWER PAT ส่งต่อพลังบวก! แต่งเพลง พลัง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ศิลปินวง POWER PAT ขอมีส่วนร่วมในการส่งต่อพลังบวก ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง โควิด-19 ผ่านบทเพลง พลัง

องค์การเภสัชฯ สำรอง ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ เพิ่มอีก 5.5 ล้านเม็ด

องค์การเภสัชฯ สำรอง ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ เพิ่มอีก 5.5 ล้านเม็ด

องค์การเภสัชกรรมเพิ่มการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์อีก 5.5 ล้านเม็ด โดยในวันที่ 14 พ.ค.นี้ มาถึงคลังยาองค์การเภสัชกรรม 3 ล้านเม็ด และ วันที่ 17 พ.ค. เพิ่มอีก 2.5 ล้านเม็ด

เปิดรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รพ.บุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี

เปิดรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รพ.บุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี

รับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,200 เตียง และสามารถเพิ่มเตียงได้ถึง 5,000 เตียง