โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

‘ขายหัวเราะ’ ร่วมมือ ‘WHO’ ไทย จัดทำการ์ตูน ความรู้โควิด-19

นิตยสารการ์ตูนไทย ‘ขายหัวเราะ’ ช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ WHO ในแคมเปญช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทำการสื่อสารเรื่อง Covid ของขายหัวเราะ ‘ขายหัวเราะ’ ร่วมมือ ‘WHO’ ทำการ์ตูน…

Home / NEWS / ‘ขายหัวเราะ’ ร่วมมือ ‘WHO’ ไทย จัดทำการ์ตูน ความรู้โควิด-19

นิตยสารการ์ตูนไทย ‘ขายหัวเราะ’ ช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ WHO ในแคมเปญช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทำการสื่อสารเรื่อง Covid ของขายหัวเราะ

‘ขายหัวเราะ’ ร่วมมือ ‘WHO’ ทำการ์ตูน ความรู้โควิด-19

ก่อนหน้านี้ขายหัวเราะได้ร่วมสนับสนุนจัดทำการ์ตูนไปแล้วกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) , กระทรวงวัฒนธรรม, ทันตแพทยสภา Covid Bot Thai CoCare
, กลุ่มแพทย์ผู้นำยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า, สภากาชาดไทย, มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, และ ล่าสุด องค์การอนามัยโลก(WHO ) ประเทศไทย

นางสาว พิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป พูดถึงความร่วมมือกับ WHO ว่า จากแคมเปญช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทำการสื่อสารเรื่อง Covid ของขายหัวเราะ ทำให้ได้รับการติดต่อจาก ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid) ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับ ‘องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย โดย ดร. ลีวีอู เวดราสโก (Dr Liviu Vedrasco) ผู้แทนจาก WHO ทั้งสามฝ่ายได้ประชุมร่วมกัน นำมาถึงข้อสรุปที่จะสื่อสารเรื่อง COVID ในเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ผ่านรูปแบบการ์ตูนในแนวทางของ ขายหัวเราะ เน้นความสนุก เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้รวดเร็วและแพร่หลาย

ความรู้ชุดแรก ‘ความเชื่อผิดๆ 12 ประการเกี่ยวกับ Covid-19’

โดยเนื้อหาของการ์ตูนความรู้ชุดแรก เล่าเกี่ยวกับ ‘ความเชื่อผิดๆ 12 ประการเกี่ยวกับ Covid-19’ โดยอ้างอิง จากข้อมูลทางวิชาการล่าสุด ซึ่งเป็นประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกเพศทุกวัยควรทราบและป้องกัน ความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อปกป้องตัวเองและสังคมจากโรคนี้ได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ

นอกจากความร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุข และองค์กรสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีสื่อการ์ตูนรูปแบบอื่น ๆ ที่ขายหัวเราะเตรียมจัดทำขึ้นมาเพื่อสื่อสารเรื่อง covid-19 และการให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบทุกคน เพราะเรามองว่าอารมณ์ขันและสุขภาพจิตที่ดีก็สำคัญ มาก ๆ สำหรับทุกชีวิตในช่วงเวลานี้“

X