กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 11/04/2563 | 11.30 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 45 ราย พบใน 68 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,474 – 2,518)

🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 122 ราย
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

▪️ รายที่ 34 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 46 ปี อาชีพพนักงานโรงรับจำนำ มีโรคประจำตัว คือ โรคอ้วน มีประวัติอาศัยอยู่กับแม่ และน้องสาว ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน

 • มีอาการป่วยไข้สูง 39.0 ไอ เข้าการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกุงเทพฯ
 • วันที่ 1 เม.ย. 2563 แพทย์ได้ส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A,B ได้ผลลบ และส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 “ผลออกมาว่าพบเชื้อ”
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

▪️ รายที่ 35 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 65 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพฯ

 • วันที่ 11 มี.ค. 2563 เริ่มป่วยอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกอ่อนเพลีย
 • วันที่ 19 มี.ค. 2563 เดินทางกลับบ้าน จ.พะเยา
 • วันที่ 24 มี.ค. 2563 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา ส่งตรวจหารเชื้อไข้หวัดใหญ่ A,B ให้ผลเป็นลบ และผลตรวจหาไวรัสโควิด-19 ผลเป็นบวก (ยืนยันผลวันที่ 27 มี.ค. 2563)
 • วันที่ 28 มี.ค. 2563 อาการเริ่มหนักขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากนั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
 • วันที่ 10 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 23 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 23 ราย
(ส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพฯ 8 ราย ปัตตานี 7 ราย ภูเก็ต 3 ราย)

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 18 ราย)

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 3 ราย

 • คนไทย 2 ราย (จากอังกฤษ 2 เข้ามา มี.ค. 63)
 • ชาวต่างชาติ 1 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 3 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 2 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 9 ราย

 • สงขลา มาจากอินโดนีเซีย 8 ราย
 • กรุงเทพฯ มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย
🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 4 ราย)
แต่ยังอยู่ในระหว่างสอบประวัติและการสอบสวนโรค

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,135 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,348 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 35 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,518 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,518 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,280 ราย
 2. ภูเก็ต 172 ราย
 3. นนทบุรี 148 ราย
 4. สมุทรปราการ 106 ราย
 5. ยะลา 77 ราย
 6. ชลบุรี 75 ราย
 7. ปัตตานี 74 ราย
 8. สงขลา 55 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 72 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,518 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 41.61
 2. กรุงเทพฯ : 22.57
 3. ยะลา : 14.41
 4. นนทบุรี : 11.78
 5. ปัตตานี : 10.26
 6. สมุทรปราการ : 7.94
 7. สตูล : 4.96
 8. ชลบุรี : 4.85
 9. สงขลา : 3.83
 10. กระบี่ : 3.37

▪️ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,427 ราย
 • ภาคกลาง 336 ราย
 • ภาคใต้ 486 ราย
 • ภาคอีสาน 102 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 91 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 30-39 ปี
 • จำนวน 608 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,334
 • หญิง 1,301

📍 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน (จำนวน 144 ราย ของผู้ป้วยทั้งหมด 495 ราย)
(ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เม.ย. 2563)

▪️ กลุ่มครอบครัว

 • ครอบครัว 81 ราย
 • สามี ภรรยา 35 ราย
 • บิดามารดา 20 ราย
 • ญาติอื่นๆ ผู้อาศัยร่วมบ้าน 17 ราย
 • บุตร 9 ราย

▪️ กลุ่มที่ทำงาน

 • สถานที่ทำงาน 33 ราย
 • เพื่อนร่วมงาน 22 ราย
 • หัวหน้า/นายจ้าง 6 ราย
 • ลูกค้า/ติดต่อประสานงาน 5 ราย

▪️ กลุ่มกิจกรรม

 • กิจกรรมรวมกลุ่ม 26 ราย
 • พบปะเพื่อน หรือ คนรู้จัก 26 ราย
  (ส่วนใหญ่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)

▪️ กลุ่มอื่นๆ

 • อื่นๆ 4 ราย
 • สัมผัสร่วมยานพาหนะ 2 ราย
 • สัมผัสในชุมชน 2 ราย

📍 มาตรการคนไทยเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย
(เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) ทุกคน

 • คนไทยจากรัสเซีย 34 คน
 • คนไทยจากญี่ปุ่น 1 คน

📍 อัปเดตหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,729,000 ชิ้น
(วันที่ 10 เมษายน 2563)

 • สังกัด สป. 989,000 ชิ้น
 • กรมการแพทย์ 50,000 ชิ้น
 • กรมควบคุมโรค 20,000 ชิ้น
 • กรมสุขภาพจิต 30,000 ชิ้น
 • นอกสาธารณสุข 100,000 ชิ้น
 • UHosNet 200,000 ชิ้น
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 240,000 ชิ้น
 • กรุงเทพฯ 100,000 ชิ้น

📍 อัปเดตหน้ากาก N95 จำนวน 203,520 ชิ้น
(วันที่ 9 เมษายน 2563)

 • คงคลัง GPO 59,488 ชิ้น
 • รพ.ในภูมิภาค 12 เขต 62,300 ชิ้น
 • รพ.รัฐเขตกทม. 29,818 ชิ้น
 • รพ.เอกชน เขตกทม. 8,914 ชิ้น

▪️ สำรองที่ Node 43,000 ชิ้น

 • 76 จังหวัดละ 500 ชิ้น

▪️ เขตกทม.

 • รพ.จุฬาฯ 1,000 ชิ้น
 • รพ.ศิริราช 1,000 ชิ้น
 • รพ.รามาธิบดี 1,000 ชิ้น
 • รพ.ราชวิถี 1,000 ชิ้น
 • รพ.เอกชน 1,000 ชิ้น

🙏 ขอบคุณทุกคำติชม แนะนำ ที่เข้ามา ผมได้อ่าน รับฟังทุกเรื่อง และนำมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อให้การสื่อสารให้ง่ายและทุกใจง่ายๆ
ขอบพระคุณที่เป็นห่วง

ผมเองในฐานะโฆษกของ ศบค. ต้องดูแลการนำเสนอข่าวสาร

เรื่องข้อมูล

เรื่องหน้ากาก

เรื่องควบคุมสินค้า

เรื่องการเดินทางเข้า-ออก ต่างประเทศ

เรื่องการสื่อสารคมนาคม

เรื่องการสื่อสารออนไลน์

เรื่องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรื่องฐานข้อมูลต่างๆ

หน้าที่ผม คือ นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แปลงเป็นชุดข้อมูล สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ไม่มีเจตนาที่จะโยงไปในเรื่องการเมืองแต่เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอบคุณทีมงานทุกๆคน ขอบคุณทีมที่จัดเตรียมข้อมูล บางคนไม่ได้นอน ส่งข้อมูลมาให้ผม ตอนตี 2 ตี 3 ผมได้รับข้อมูลต้องมานั่งอ่านดู และต้องมีประชุมกันตอน 7 โมงครึ่งทุกวัน

ตอนเช้าของกระทรวงสาธารณสุข
ช่วง 8 โมงครึ่ง อยู่ที่ทำเนียบกัน ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลมามากมาย
โรคนี้เป็นโรคใหม่ พึงรู้จักเขาแค่ 3 เดือนนี้
“หากมีอะไรที่ติดขัดก็ขออภัย มีอะไรที่แก้ไขก็บอกมา” สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด คือ การร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 90% ขึ้นไปครับ

“ผมพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ
พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ผมพูดกับตัวเองเสมอ”

| นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 11/04/2563 | 11.30 น.

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดสำเร็จเป็นหน่วยงานแรกของประเทศ

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป ทางกระทรวงสาธารณสุข ปรับมาใช้ระบบ UCEP Plus ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิ์ต่าง ๆ

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายจาก ประกันโควิด รวมตัวบุก คปภ. เรียกร้อง บริษัทประกัน จ่ายสินไหม หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือน ด้าน คปภ.ยืนยัน พิทักษ์สิทธิประชาชนเต็มที่

X