กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 11/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 45 ราย พบใน 68 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,474 – 2,518)

🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 122 ราย
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

▪️ รายที่ 34 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 46 ปี อาชีพพนักงานโรงรับจำนำ มีโรคประจำตัว คือ โรคอ้วน มีประวัติอาศัยอยู่กับแม่ และน้องสาว ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน

 • มีอาการป่วยไข้สูง 39.0 ไอ เข้าการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกุงเทพฯ
 • วันที่ 1 เม.ย. 2563 แพทย์ได้ส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A,B ได้ผลลบ และส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 “ผลออกมาว่าพบเชื้อ”
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

▪️ รายที่ 35 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 65 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพฯ

 • วันที่ 11 มี.ค. 2563 เริ่มป่วยอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกอ่อนเพลีย
 • วันที่ 19 มี.ค. 2563 เดินทางกลับบ้าน จ.พะเยา
 • วันที่ 24 มี.ค. 2563 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา ส่งตรวจหารเชื้อไข้หวัดใหญ่ A,B ให้ผลเป็นลบ และผลตรวจหาไวรัสโควิด-19 ผลเป็นบวก (ยืนยันผลวันที่ 27 มี.ค. 2563)
 • วันที่ 28 มี.ค. 2563 อาการเริ่มหนักขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากนั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
 • วันที่ 10 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 23 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 23 ราย
(ส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพฯ 8 ราย ปัตตานี 7 ราย ภูเก็ต 3 ราย)

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 18 ราย)

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 3 ราย

 • คนไทย 2 ราย (จากอังกฤษ 2 เข้ามา มี.ค. 63)
 • ชาวต่างชาติ 1 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 3 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 2 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 9 ราย

 • สงขลา มาจากอินโดนีเซีย 8 ราย
 • กรุงเทพฯ มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย
🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 4 ราย)
แต่ยังอยู่ในระหว่างสอบประวัติและการสอบสวนโรค

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,135 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,348 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 35 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,518 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,518 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,280 ราย
 2. ภูเก็ต 172 ราย
 3. นนทบุรี 148 ราย
 4. สมุทรปราการ 106 ราย
 5. ยะลา 77 ราย
 6. ชลบุรี 75 ราย
 7. ปัตตานี 74 ราย
 8. สงขลา 55 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 72 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,518 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 41.61
 2. กรุงเทพฯ : 22.57
 3. ยะลา : 14.41
 4. นนทบุรี : 11.78
 5. ปัตตานี : 10.26
 6. สมุทรปราการ : 7.94
 7. สตูล : 4.96
 8. ชลบุรี : 4.85
 9. สงขลา : 3.83
 10. กระบี่ : 3.37

▪️ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,427 ราย
 • ภาคกลาง 336 ราย
 • ภาคใต้ 486 ราย
 • ภาคอีสาน 102 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 91 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 30-39 ปี
 • จำนวน 608 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,334
 • หญิง 1,301

📍 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน (จำนวน 144 ราย ของผู้ป้วยทั้งหมด 495 ราย)
(ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เม.ย. 2563)

▪️ กลุ่มครอบครัว

 • ครอบครัว 81 ราย
 • สามี ภรรยา 35 ราย
 • บิดามารดา 20 ราย
 • ญาติอื่นๆ ผู้อาศัยร่วมบ้าน 17 ราย
 • บุตร 9 ราย

▪️ กลุ่มที่ทำงาน

 • สถานที่ทำงาน 33 ราย
 • เพื่อนร่วมงาน 22 ราย
 • หัวหน้า/นายจ้าง 6 ราย
 • ลูกค้า/ติดต่อประสานงาน 5 ราย

▪️ กลุ่มกิจกรรม

 • กิจกรรมรวมกลุ่ม 26 ราย
 • พบปะเพื่อน หรือ คนรู้จัก 26 ราย
  (ส่วนใหญ่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)

▪️ กลุ่มอื่นๆ

 • อื่นๆ 4 ราย
 • สัมผัสร่วมยานพาหนะ 2 ราย
 • สัมผัสในชุมชน 2 ราย

📍 มาตรการคนไทยเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย
(เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) ทุกคน

 • คนไทยจากรัสเซีย 34 คน
 • คนไทยจากญี่ปุ่น 1 คน

📍 อัปเดตหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,729,000 ชิ้น
(วันที่ 10 เมษายน 2563)

 • สังกัด สป. 989,000 ชิ้น
 • กรมการแพทย์ 50,000 ชิ้น
 • กรมควบคุมโรค 20,000 ชิ้น
 • กรมสุขภาพจิต 30,000 ชิ้น
 • นอกสาธารณสุข 100,000 ชิ้น
 • UHosNet 200,000 ชิ้น
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 240,000 ชิ้น
 • กรุงเทพฯ 100,000 ชิ้น

📍 อัปเดตหน้ากาก N95 จำนวน 203,520 ชิ้น
(วันที่ 9 เมษายน 2563)

 • คงคลัง GPO 59,488 ชิ้น
 • รพ.ในภูมิภาค 12 เขต 62,300 ชิ้น
 • รพ.รัฐเขตกทม. 29,818 ชิ้น
 • รพ.เอกชน เขตกทม. 8,914 ชิ้น

▪️ สำรองที่ Node 43,000 ชิ้น

 • 76 จังหวัดละ 500 ชิ้น

▪️ เขตกทม.

 • รพ.จุฬาฯ 1,000 ชิ้น
 • รพ.ศิริราช 1,000 ชิ้น
 • รพ.รามาธิบดี 1,000 ชิ้น
 • รพ.ราชวิถี 1,000 ชิ้น
 • รพ.เอกชน 1,000 ชิ้น

🙏 ขอบคุณทุกคำติชม แนะนำ ที่เข้ามา ผมได้อ่าน รับฟังทุกเรื่อง และนำมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อให้การสื่อสารให้ง่ายและทุกใจง่ายๆ
ขอบพระคุณที่เป็นห่วง

ผมเองในฐานะโฆษกของ ศบค. ต้องดูแลการนำเสนอข่าวสาร

เรื่องข้อมูล

เรื่องหน้ากาก

เรื่องควบคุมสินค้า

เรื่องการเดินทางเข้า-ออก ต่างประเทศ

เรื่องการสื่อสารคมนาคม

เรื่องการสื่อสารออนไลน์

เรื่องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรื่องฐานข้อมูลต่างๆ

หน้าที่ผม คือ นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แปลงเป็นชุดข้อมูล สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ไม่มีเจตนาที่จะโยงไปในเรื่องการเมืองแต่เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอบคุณทีมงานทุกๆคน ขอบคุณทีมที่จัดเตรียมข้อมูล บางคนไม่ได้นอน ส่งข้อมูลมาให้ผม ตอนตี 2 ตี 3 ผมได้รับข้อมูลต้องมานั่งอ่านดู และต้องมีประชุมกันตอน 7 โมงครึ่งทุกวัน

ตอนเช้าของกระทรวงสาธารณสุข
ช่วง 8 โมงครึ่ง อยู่ที่ทำเนียบกัน ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลมามากมาย
โรคนี้เป็นโรคใหม่ พึงรู้จักเขาแค่ 3 เดือนนี้
“หากมีอะไรที่ติดขัดก็ขออภัย มีอะไรที่แก้ไขก็บอกมา” สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด คือ การร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 90% ขึ้นไปครับ

“ผมพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ
พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ผมพูดกับตัวเองเสมอ”

| นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 11/04/2563 | 11.30 น.
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

POWER PAT ส่งต่อพลังบวก! แต่งเพลง พลัง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

POWER PAT ส่งต่อพลังบวก! แต่งเพลง พลัง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ศิลปินวง POWER PAT ขอมีส่วนร่วมในการส่งต่อพลังบวก ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง โควิด-19 ผ่านบทเพลง พลัง

องค์การเภสัชฯ สำรอง ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ เพิ่มอีก 5.5 ล้านเม็ด

องค์การเภสัชฯ สำรอง ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ เพิ่มอีก 5.5 ล้านเม็ด

องค์การเภสัชกรรมเพิ่มการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์อีก 5.5 ล้านเม็ด โดยในวันที่ 14 พ.ค.นี้ มาถึงคลังยาองค์การเภสัชกรรม 3 ล้านเม็ด และ วันที่ 17 พ.ค. เพิ่มอีก 2.5 ล้านเม็ด

เปิดรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รพ.บุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี

เปิดรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รพ.บุษราคัม อิมแพค เมืองทองธานี

รับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,200 เตียง และสามารถเพิ่มเตียงได้ถึง 5,000 เตียง

GC ร่วมสู้โควิด ส่งล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด พร้อมติดเกราะให้ กองทัพด่านหน้าผู้มีความเสี่ยงสูง

GC ร่วมสู้โควิด ส่งล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด พร้อมติดเกราะให้ กองทัพด่านหน้าผู้มีความเสี่ยงสูง

14 พฤษภาคม 2564 กรุงเทพมหานคร : GC เดินหน้าสนับสนุนภาคสังคม บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้าและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3…

“อนุทิน” เผย Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด เริ่มเดือน มิ.ย.นี้

“อนุทิน” เผย Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด เริ่มเดือน มิ.ย.นี้

อนุทิน เผยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนนโยบายฉีดวัคซีนโควิด Walk-in ของนายกรัฐมนตรี จะเริ่มเมื่อมีวัคซีนมากเพียงพอในเดือนมิถุนายน และขึ้นกับความพร้อมของแต่ละจังหวัด

โรงพยาบาลบุษราคัม เปิดบริการเฟสแรกวันนี้ รักษาผู้ป่วยโควิด สีเหลือง

โรงพยาบาลบุษราคัม เปิดบริการเฟสแรกวันนี้ รักษาผู้ป่วยโควิด สีเหลือง

เปิดบริการเฟสแรกวันนี้ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลือง โรงพยาบาลบุษราคัม นายกฯ ย้ำสถานการณ์โควิด-19 ยังวางใจไม่ได้ วอนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม

ทีมงานสโมสรเบสบอลอเมริกัน ติดโควิด-19 รวม 8 ราย หลังรับวัคซีนแล้ว

ทีมงานสโมสรเบสบอลอเมริกัน ติดโควิด-19 รวม 8 ราย หลังรับวัคซีนแล้ว

สโมสรฯ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ 7 ใน 8 คนที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่แสดงอาการใดๆ ซึ่งรายล่าสุดคือ Gleyber Torres ส่วน 7 รายแรกที่พบประกอบไปด้วย ทีมงานสตาฟโค้ช 3 ราย…

ชุมชนริมคลองสามเสน วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 41 คน

ชุมชนริมคลองสามเสน วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 41 คน

ชาวบ้านชุมชนริมคลองสามเสน ออกมาวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจหาเชื้่อเชิงรุกให้กับคนในชุมชน

นายกฯ ตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์”

นายกฯ ตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์”

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี