กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 11/04/2563 | 11.30 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 45 ราย พบใน 68 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,474 – 2,518)

🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 122 ราย
🔸 เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

▪️ รายที่ 34 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 46 ปี อาชีพพนักงานโรงรับจำนำ มีโรคประจำตัว คือ โรคอ้วน มีประวัติอาศัยอยู่กับแม่ และน้องสาว ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน

 • มีอาการป่วยไข้สูง 39.0 ไอ เข้าการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกุงเทพฯ
 • วันที่ 1 เม.ย. 2563 แพทย์ได้ส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A,B ได้ผลลบ และส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 “ผลออกมาว่าพบเชื้อ”
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
 • วันที่ 9 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

▪️ รายที่ 35 ผู้เสียชีวิต ชายไทย อายุ 65 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพฯ

 • วันที่ 11 มี.ค. 2563 เริ่มป่วยอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกอ่อนเพลีย
 • วันที่ 19 มี.ค. 2563 เดินทางกลับบ้าน จ.พะเยา
 • วันที่ 24 มี.ค. 2563 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา ส่งตรวจหารเชื้อไข้หวัดใหญ่ A,B ให้ผลเป็นลบ และผลตรวจหาไวรัสโควิด-19 ผลเป็นบวก (ยืนยันผลวันที่ 27 มี.ค. 2563)
 • วันที่ 28 มี.ค. 2563 อาการเริ่มหนักขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้น แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากนั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว
 • วันที่ 10 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 23 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 23 ราย
(ส่วนใหญ่เป็นกรุงเทพฯ 8 ราย ปัตตานี 7 ราย ภูเก็ต 3 ราย)

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 18 ราย)

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 3 ราย

 • คนไทย 2 ราย (จากอังกฤษ 2 เข้ามา มี.ค. 63)
 • ชาวต่างชาติ 1 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 3 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 2 ราย
▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 9 ราย

 • สงขลา มาจากอินโดนีเซีย 8 ราย
 • กรุงเทพฯ มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย
🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 4 ราย)
แต่ยังอยู่ในระหว่างสอบประวัติและการสอบสวนโรค

🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,135 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,348 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 35 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,518 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,518 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,280 ราย
 2. ภูเก็ต 172 ราย
 3. นนทบุรี 148 ราย
 4. สมุทรปราการ 106 ราย
 5. ยะลา 77 ราย
 6. ชลบุรี 75 ราย
 7. ปัตตานี 74 ราย
 8. สงขลา 55 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 72 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,518 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 41.61
 2. กรุงเทพฯ : 22.57
 3. ยะลา : 14.41
 4. นนทบุรี : 11.78
 5. ปัตตานี : 10.26
 6. สมุทรปราการ : 7.94
 7. สตูล : 4.96
 8. ชลบุรี : 4.85
 9. สงขลา : 3.83
 10. กระบี่ : 3.37

▪️ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,427 ราย
 • ภาคกลาง 336 ราย
 • ภาคใต้ 486 ราย
 • ภาคอีสาน 102 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 91 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 39 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 30-39 ปี
 • จำนวน 608 ราย

▪️ เพศ

 • ชาย 1,334
 • หญิง 1,301

📍 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน (จำนวน 144 ราย ของผู้ป้วยทั้งหมด 495 ราย)
(ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เม.ย. 2563)

▪️ กลุ่มครอบครัว

 • ครอบครัว 81 ราย
 • สามี ภรรยา 35 ราย
 • บิดามารดา 20 ราย
 • ญาติอื่นๆ ผู้อาศัยร่วมบ้าน 17 ราย
 • บุตร 9 ราย

▪️ กลุ่มที่ทำงาน

 • สถานที่ทำงาน 33 ราย
 • เพื่อนร่วมงาน 22 ราย
 • หัวหน้า/นายจ้าง 6 ราย
 • ลูกค้า/ติดต่อประสานงาน 5 ราย

▪️ กลุ่มกิจกรรม

 • กิจกรรมรวมกลุ่ม 26 ราย
 • พบปะเพื่อน หรือ คนรู้จัก 26 ราย
  (ส่วนใหญ่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม)

▪️ กลุ่มอื่นๆ

 • อื่นๆ 4 ราย
 • สัมผัสร่วมยานพาหนะ 2 ราย
 • สัมผัสในชุมชน 2 ราย

📍 มาตรการคนไทยเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย
(เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) ทุกคน

 • คนไทยจากรัสเซีย 34 คน
 • คนไทยจากญี่ปุ่น 1 คน

📍 อัปเดตหน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,729,000 ชิ้น
(วันที่ 10 เมษายน 2563)

 • สังกัด สป. 989,000 ชิ้น
 • กรมการแพทย์ 50,000 ชิ้น
 • กรมควบคุมโรค 20,000 ชิ้น
 • กรมสุขภาพจิต 30,000 ชิ้น
 • นอกสาธารณสุข 100,000 ชิ้น
 • UHosNet 200,000 ชิ้น
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 240,000 ชิ้น
 • กรุงเทพฯ 100,000 ชิ้น

📍 อัปเดตหน้ากาก N95 จำนวน 203,520 ชิ้น
(วันที่ 9 เมษายน 2563)

 • คงคลัง GPO 59,488 ชิ้น
 • รพ.ในภูมิภาค 12 เขต 62,300 ชิ้น
 • รพ.รัฐเขตกทม. 29,818 ชิ้น
 • รพ.เอกชน เขตกทม. 8,914 ชิ้น

▪️ สำรองที่ Node 43,000 ชิ้น

 • 76 จังหวัดละ 500 ชิ้น

▪️ เขตกทม.

 • รพ.จุฬาฯ 1,000 ชิ้น
 • รพ.ศิริราช 1,000 ชิ้น
 • รพ.รามาธิบดี 1,000 ชิ้น
 • รพ.ราชวิถี 1,000 ชิ้น
 • รพ.เอกชน 1,000 ชิ้น

🙏 ขอบคุณทุกคำติชม แนะนำ ที่เข้ามา ผมได้อ่าน รับฟังทุกเรื่อง และนำมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อให้การสื่อสารให้ง่ายและทุกใจง่ายๆ
ขอบพระคุณที่เป็นห่วง

ผมเองในฐานะโฆษกของ ศบค. ต้องดูแลการนำเสนอข่าวสาร

เรื่องข้อมูล

เรื่องหน้ากาก

เรื่องควบคุมสินค้า

เรื่องการเดินทางเข้า-ออก ต่างประเทศ

เรื่องการสื่อสารคมนาคม

เรื่องการสื่อสารออนไลน์

เรื่องแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรื่องฐานข้อมูลต่างๆ

หน้าที่ผม คือ นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แปลงเป็นชุดข้อมูล สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ไม่มีเจตนาที่จะโยงไปในเรื่องการเมืองแต่เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขอบคุณทีมงานทุกๆคน ขอบคุณทีมที่จัดเตรียมข้อมูล บางคนไม่ได้นอน ส่งข้อมูลมาให้ผม ตอนตี 2 ตี 3 ผมได้รับข้อมูลต้องมานั่งอ่านดู และต้องมีประชุมกันตอน 7 โมงครึ่งทุกวัน

ตอนเช้าของกระทรวงสาธารณสุข
ช่วง 8 โมงครึ่ง อยู่ที่ทำเนียบกัน ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลมามากมาย
โรคนี้เป็นโรคใหม่ พึงรู้จักเขาแค่ 3 เดือนนี้
“หากมีอะไรที่ติดขัดก็ขออภัย มีอะไรที่แก้ไขก็บอกมา” สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด คือ การร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 90% ขึ้นไปครับ

“ผมพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับ
พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ผมพูดกับตัวเองเสมอ”

| นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 11/04/2563 | 11.30 น.

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

‘นิวซีแลนด์’ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘ไฟเซอร์’ ทะลุ 5 ล้านโดส

‘นิวซีแลนด์’ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘ไฟเซอร์’ ทะลุ 5 ล้านโดส

นิวซีแลนด์ดำเนินการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ ให้ประชาชนครบ 5 ล้านโดสแล้ว

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ข้อดี และวิธีใช้ การเก็บตัวอย่างน้ำลายให้ได้คุณภาพ

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช่น ปรับเวลาเคอร์ฟิว, เปิดโรงหนัง, เล่นดนตรีในร้าน, เปิดร้านทำเล็บ-ร้านสัก ฯลฯ

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ศบค. มีมติ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. นี้ ลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22.00-04.00 น.

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 คืออะไร เหมาะกับใคร? นวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยเฉพาะ

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

หลังยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดเมื่อปี 63 แม้ว่า ปชช. กว่า 80% จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

อนุทิน เผย อย. มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ได้ทั่วไปแล้ว

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม