กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 30 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,614 – 2,643)
🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 92 ราย
⚫️ เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

⚫️ รายที่ 42 ผู้เสียชีวิต หญิงชาวไทย อายุ 65 ปี อาชีพขายอาหาร ถนนคนเดิน
มีโรคประจำตัวโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในบ้าน

 • วันที่ 7 มี.ค. 2563 มีอาการไข้สูง ไอ และซื้อยามากินเอง
 • วันที่ 12 มี.ค. 2563 อาการไม่ดีขึ้นก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
 • วันที่ 15 มี.ค. 2563 มีอาการหน้ามืด ก็ไปโรงพยาบาลแห่งเดิมและกลับมารักษาตัวที่บ้าน
 • วันที่ 17 มี.ค. 2563 ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
 • วันที่ 18 มี.ค. 2563 ได้เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ มีอาการเหนื่อยและรู้สึกตัวดี ส่วนผลการตรวจยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19
 • วันที่ 19 มี.ค. 2563 แพทย์ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษา
 • วันที่ 22 มี.ค. 2563 มีอาการหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น ผลเอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง และมีหัวใจโต
 • วันที่ 6 เม.ย. 2563 ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตตก ได้รับยากระตุ้นของหัวใจแต่อาการไม่ดีขึ้น
 • วันที่ 13 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

⚫️ รายที่ 43 ผู้เสียชีวิต ชาวไทย อายุ 60 ปี มีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีศาสนาที่อินโดนีเซีย

 • วันที่ 24 มี.ค. 2563 เดินทางกลับประเทศไทย
 • วันที่ 2 เม.ย. 2563 เริ่มมีอาการไข้สูง 38.4 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อยุธยา และได้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และยืนยันว่าพบเชื้อ ต่อมาอาการแย่ลงเรื่อยๆ
 • วันที่ 14 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 19 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 19 ราย

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 4 ราย)

▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 1 ราย

 • กรุงเทพฯ จากอเมริกา ต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น 1 ราย

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 1 ราย

 • คนไทย 1 ราย (จากฝรั่งเศส)
 • ชาวต่างชาติ 0 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 2 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 0 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 0 ราย

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 7 ราย)
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,497 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,103 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,643 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,328 ราย
 2. ภูเก็ต 190 ราย
 3. นนทบุรี 149 ราย
 4. สมุทรปราการ 108 ราย
 5. ยะลา 93 ราย
 6. ปัตตานี 85 ราย
 7. ชลบุรี 81 ราย
 8. สงขลา 56 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 71 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,643 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 45.96
 2. กรุงเทพฯ : 23.42
 3. ยะลา : 17.41
 4. นนทบุรี : 11.86
 5. ปัตตานี : 11.78
 6. สมุทรปราการ : 8.09
 7. สตูล (จากอินโดนีเซีย) : 5.58
 8. ชลบุรี : 5.24
 9. สงขลา : 3.90
 10. นราธิวาส : 3.60

▪️ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,482 ราย
 • ภาคกลาง 344 ราย
 • ภาคใต้ 542 ราย
 • ภาคอีสาน 107 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 40 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 30-39 ปี
 • จำนวน 627 ราย
  .
  ▪️ เพศ
 • ชาย 1,392
 • หญิง 1,166

📍 ผู้ป่วยแหล่งที่ติดเชื้อ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ
(มี.ค. – เม.ย. 2563)

▪️ มีนาคม 2563 จำนวน 1,054 ราย

 • จากต่างประเทศ 15%
 • ติดเชื้อนอกบ้าน 77%
 • ติดเชื้อในบ้าน 8%

▪️ เมษายน 2563 จำนวน 460 ราย

 • จากต่างประเทศ 17%
 • ติดเชื้อนอกบ้าน 60%
 • ติดเชื้อในบ้าน 23%

📍 ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศห้ามรวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุม

▪️ 3 อันดับ ออกนอกเคหสถาน

 • ตัดเตือน 98
 • ดำเนินคดี 747
 1. เดินทางกลับที่พัก
 2. ออกมาทำธุระ
 3. ดื่มสุรา เล่นการพนัน ยาเสพติด

▪️ 3 อันดับ รวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุม

 • ตัดเตือน 0
 • ดำเนินคดี 81
 1. เล่นการพนัน
 2. ดื่มสุรา
 3. ยาเสพติด

📍 รายงานดำเนินคดีแยกตามภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563

 1. ภาคกลาง : ออกนอกเคหสถาน 182 รวมกลุ่ม มั่วสุม 8
 2. ภาคตะวันออก : ออกนอกเคหสถาน 84 รวมกลุ่ม มั่วสุม 22
 3. ภาคตะวันตก : ออกนอกเคหสถาน 105 รวมกลุ่ม มั่วสุม 0

📍 10 อันดับ ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศห้ามรวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุม

 1. ปทุมธานี จำนวน 61
 2. นนทบุรี จำนวน 56
 3. กรุงเทพฯ จำนวน 55
 4. ชลบุรี จำนวน 35
 5. สงขลา จำนวน 26
 6. สมุทรสาคร จำนวน 25
 7. ภูเก็ต จำนวน 24
 8. เชียงใหม่ จำนวน 22
 9. นครปฐม จำนวน 21
 10. สระบุรี จำนวน 20

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.

กราฟกลุ่มผู้ติดเชื้อ แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ กทม. และต่างจังหวัด

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G

กราฟผู้ติดเชื้อนับจากวันที่ติดเชื้อถึง 100 ราย

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

เริ่มวันแรก! ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์

เริ่มวันแรก! ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19 แด่พระสงฆ์

เจ้าหน้าที่ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 333 รูป

มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือแพทย์-ผู้ป่วย สู้โควิด-19

มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือแพทย์-ผู้ป่วย สู้โควิด-19

มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย N95 พร้อมเตียงสนามกระดาษ ช่วยเหลือผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์เร่งด่วน

กทม. เผยพบผู้ติดเชื้อกระจายใน 19 เขต เฝ้าระวังสูงสุด 15 คลัสเตอร์

กทม. เผยพบผู้ติดเชื้อกระจายใน 19 เขต เฝ้าระวังสูงสุด 15 คลัสเตอร์

มีการระบาดในวงกว้างเกิดคลัสเตอร์หลายแห่งใน 19 เขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไต้หวันเข้มป้องกันโควิด-19 หลังพบติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

ไต้หวันเข้มป้องกันโควิด-19 หลังพบติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

โดยพบในเมืองไทเป-นิวไทเปซิตี้ กว่า 3 ร้อยราย

สื่อสากล ส่งกำลังใจ ‘คนไทยไม่เคยทิ้งกัน’ มอบน้ำดื่มแก่รพ.บุษราคัม

สื่อสากล ส่งกำลังใจ ‘คนไทยไม่เคยทิ้งกัน’ มอบน้ำดื่มแก่รพ.บุษราคัม

บริษัท สื่อสากล จำกัด มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อช่วยเหลือบุคลากร และผู้ป่วย และสร้างขวัญกำลังใจต่อสู้การระบาดไวรัสโควิด-19

ผู้ประกอบการร้านนวด ร้อง ผู้ว่าฯอัศวิน ผ่อนปรนเปิดกิจการ

ผู้ประกอบการร้านนวด ร้อง ผู้ว่าฯอัศวิน ผ่อนปรนเปิดกิจการ

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดและสปา ในกรุงเทพมหานคร กว่า 40 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.

ขั้นตอนเตรียมตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนและหลัง พร้อมแนะวิธีลดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ

ขั้นตอนเตรียมตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนและหลัง พร้อมแนะวิธีลดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ฉีดแล้วเสี่ยงมากมั้ย? วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

มีผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้ว 3,793 ราย จากผู้ต้องขัง 6,311 ราย

3BB ส่งน้ำใจจากทั่วทุกภาค สู้ภัยโควิด-19

3BB ส่งน้ำใจจากทั่วทุกภาค สู้ภัยโควิด-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในขณะนี้ 3BB ขอส่งน้ำใจและเป็นส่วนร่วมเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม หน้ากาก N95 และชุดของใช้ให้กับโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นในหลายจังหวัด 3BB…