กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันราย 30 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,614 – 2,643)
🔵 เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 92 ราย
⚫️ เพิ่ม ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

⚫️ รายที่ 42 ผู้เสียชีวิต หญิงชาวไทย อายุ 65 ปี อาชีพขายอาหาร ถนนคนเดิน
มีโรคประจำตัวโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในบ้าน

 • วันที่ 7 มี.ค. 2563 มีอาการไข้สูง ไอ และซื้อยามากินเอง
 • วันที่ 12 มี.ค. 2563 อาการไม่ดีขึ้นก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
 • วันที่ 15 มี.ค. 2563 มีอาการหน้ามืด ก็ไปโรงพยาบาลแห่งเดิมและกลับมารักษาตัวที่บ้าน
 • วันที่ 17 มี.ค. 2563 ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
 • วันที่ 18 มี.ค. 2563 ได้เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ มีอาการเหนื่อยและรู้สึกตัวดี ส่วนผลการตรวจยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19
 • วันที่ 19 มี.ค. 2563 แพทย์ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษา
 • วันที่ 22 มี.ค. 2563 มีอาการหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น ผลเอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง และมีหัวใจโต
 • วันที่ 6 เม.ย. 2563 ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตตก ได้รับยากระตุ้นของหัวใจแต่อาการไม่ดีขึ้น
 • วันที่ 13 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต

⚫️ รายที่ 43 ผู้เสียชีวิต ชาวไทย อายุ 60 ปี มีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีศาสนาที่อินโดนีเซีย

 • วันที่ 24 มี.ค. 2563 เดินทางกลับประเทศไทย
 • วันที่ 2 เม.ย. 2563 เริ่มมีอาการไข้สูง 38.4 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่อยุธยา และได้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และยืนยันว่าพบเชื้อ ต่อมาอาการแย่ลงเรื่อยๆ
 • วันที่ 14 เม.ย. 2563 ได้เสียชีวิต
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 19 ราย)

▪️ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ จำนวน 19 ราย

🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 4 ราย)

▪️ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้าสถานที่กักกันโรค State Quarantine) จำนวน 1 ราย

 • กรุงเทพฯ จากอเมริกา ต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น 1 ราย

▪️ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จำนวน 1 ราย

 • คนไทย 1 ราย (จากฝรั่งเศส)
 • ชาวต่างชาติ 0 ราย

▪️ ไปสถานที่ชุมนุมชน จำนวน 2 ราย
▪️ อาชีพเสี่ยง จำนวน 0 ราย
▪️ บคลากรทางการแพทย์ จำนวน 0 ราย

🔸 กลุ่มที่ 3 ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 7 ราย)
🔹 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,497 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,103 ราย
🔹 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย
🔹 ผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย

▪️ 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,643 ราย 68 จังหวัด

 1. กรุงเทพฯ 1,328 ราย
 2. ภูเก็ต 190 ราย
 3. นนทบุรี 149 ราย
 4. สมุทรปราการ 108 ราย
 5. ยะลา 93 ราย
 6. ปัตตานี 85 ราย
 7. ชลบุรี 81 ราย
 8. สงขลา 56 ราย
 9. เชียงใหม่ 40 ราย
 10. ปทุมธานี 33 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 71 ราย

▪️ 10 อันดับ (อัตราการป่วยสูงสุด) จังหวัดที่พบผู้ป่วย 2,643 ราย 68 จังหวัด

▪️ จังหวัด : ต่อประชากร 1 แสนคน

 1. ภูเก็ต : 45.96
 2. กรุงเทพฯ : 23.42
 3. ยะลา : 17.41
 4. นนทบุรี : 11.86
 5. ปัตตานี : 11.78
 6. สมุทรปราการ : 8.09
 7. สตูล (จากอินโดนีเซีย) : 5.58
 8. ชลบุรี : 5.24
 9. สงขลา : 3.90
 10. นราธิวาส : 3.60

▪️ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วย (ขอชื่นชมจากใจ) 👏❤️

 • กำแพงเพชร
 • ชัยนาท
 • ตราด
 • น่าน
 • บึงกาฬ
 • พิจิตร
 • ระนอง
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง

▪️ พื่นที่พบผู้ป่วยสะสม

 • กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,482 ราย
 • ภาคกลาง 344 ราย
 • ภาคใต้ 542 ราย
 • ภาคอีสาน 107 ราย
 • เหนือ 95 ราย

▪️ อายุเฉลี่ย

 • อายุน้อยสุด 1 เดือน
 • อายุมากสุด 97 ปี
 • เฉลี่ยอายุ 40 ปี

▪️ สูงสุดในกลุ่มอายุ

 • อายุ 30-39 ปี
 • จำนวน 627 ราย
  .
  ▪️ เพศ
 • ชาย 1,392
 • หญิง 1,166

📍 ผู้ป่วยแหล่งที่ติดเชื้อ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ
(มี.ค. – เม.ย. 2563)

▪️ มีนาคม 2563 จำนวน 1,054 ราย

 • จากต่างประเทศ 15%
 • ติดเชื้อนอกบ้าน 77%
 • ติดเชื้อในบ้าน 8%

▪️ เมษายน 2563 จำนวน 460 ราย

 • จากต่างประเทศ 17%
 • ติดเชื้อนอกบ้าน 60%
 • ติดเชื้อในบ้าน 23%

📍 ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศห้ามรวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุม

▪️ 3 อันดับ ออกนอกเคหสถาน

 • ตัดเตือน 98
 • ดำเนินคดี 747
 1. เดินทางกลับที่พัก
 2. ออกมาทำธุระ
 3. ดื่มสุรา เล่นการพนัน ยาเสพติด

▪️ 3 อันดับ รวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุม

 • ตัดเตือน 0
 • ดำเนินคดี 81
 1. เล่นการพนัน
 2. ดื่มสุรา
 3. ยาเสพติด

📍 รายงานดำเนินคดีแยกตามภาค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563

 1. ภาคกลาง : ออกนอกเคหสถาน 182 รวมกลุ่ม มั่วสุม 8
 2. ภาคตะวันออก : ออกนอกเคหสถาน 84 รวมกลุ่ม มั่วสุม 22
 3. ภาคตะวันตก : ออกนอกเคหสถาน 105 รวมกลุ่ม มั่วสุม 0

📍 10 อันดับ ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศห้ามรวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุม

 1. ปทุมธานี จำนวน 61
 2. นนทบุรี จำนวน 56
 3. กรุงเทพฯ จำนวน 55
 4. ชลบุรี จำนวน 35
 5. สงขลา จำนวน 26
 6. สมุทรสาคร จำนวน 25
 7. ภูเก็ต จำนวน 24
 8. เชียงใหม่ จำนวน 22
 9. นครปฐม จำนวน 21
 10. สระบุรี จำนวน 20

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 : https://news.mthai.com/covid-19

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.

กราฟกลุ่มผู้ติดเชื้อ แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ กทม. และต่างจังหวัด

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G

กราฟผู้ติดเชื้อนับจากวันที่ติดเชื้อถึง 100 ราย

สรุปแถลง ศบค. โควิด-19 วันที่ 15/04/2563 | 11.30 น.
ข้อมูล : วช. 5G

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

‘นิวซีแลนด์’ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘ไฟเซอร์’ ทะลุ 5 ล้านโดส

‘นิวซีแลนด์’ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘ไฟเซอร์’ ทะลุ 5 ล้านโดส

นิวซีแลนด์ดำเนินการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ ให้ประชาชนครบ 5 ล้านโดสแล้ว

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ข้อดี และวิธีใช้ การเก็บตัวอย่างน้ำลายให้ได้คุณภาพ

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช่น ปรับเวลาเคอร์ฟิว, เปิดโรงหนัง, เล่นดนตรีในร้าน, เปิดร้านทำเล็บ-ร้านสัก ฯลฯ

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ศบค. มีมติ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. นี้ ลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22.00-04.00 น.

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 คืออะไร เหมาะกับใคร? นวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยเฉพาะ

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

หลังยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดเมื่อปี 63 แม้ว่า ปชช. กว่า 80% จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

อนุทิน เผย อย. มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ได้ทั่วไปแล้ว

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม